Bảo Lộc: Giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng tăng 11,5%
Cập nhật lúc 08:44, Thứ Ba, 27/11/2018 (GMT+7)
Theo UBND thành phố Bảo Lộc, giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng (theo giá so sánh 2010) trong năm 2018 của toàn thành phố ước đạt 5.520 tỷ đồng, tăng 11,5%. Trong đó, lĩnh vực công nghiệp đạt 3.850 tỷ đồng, tăng 9,5% và xây dựng đạt 1.670 tỷ đồng, tăng 12,5% so cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, nổi bật nhất là công nghiệp chế biến chế tạo đạt 3.361 tỷ đồng, tăng 7,2%; sản xuất phân phối điện nước đạt 489 tỷ đồng, tăng 15,2%.
 
Theo đánh giá của UBND thành phố Bảo Lộc, ngành Công nghiệp của thành phố tiếp tục tăng trưởng, nhất là đối với một số ngành sản xuất có giá trị, chiếm tỷ trọng cao. Cụ thể, chế biến chè ước đạt 23.595 tấn, tăng 2%; lụa tơ tằm ước đạt 3 triệu m2, tăng 4%; sợi tơ tằm ước đạt 902 tấn, tăng 5%; áo quần may sẵn ước đạt 2,479 triệu cái, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2017; sản xuất và phân phối điện tiếp tục đạt và tăng trưởng ổn định ở mức khoảng 4,5%. Mặt khác, trên địa bàn có một số công trình, dự án có quy mô như: Nhà máy bia Sài Gòn Lâm Đồng, đường tránh phía Nam, dự án Thủy điện ĐamB’ri... đang thi công, góp phần thúc đẩy ngành khai thác đá và xây dựng tăng cao, đạt mức tăng trưởng trên 12% so với cùng kỳ năm 2017.
 
KHẢI NHIÊN
,
.