Bảo Lộc: Thực hiện 100% kế hoạch vốn xây dựng cơ bản
Cập nhật lúc 08:20, Thứ Tư, 28/11/2018 (GMT+7)
Xây dựng cơ bản năm 2018 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc có tổng nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước do địa phương quản lý là 161,935 tỷ đồng, nguồn vốn đối ứng nhân dân đóng góp là 5,640 tỷ đồng. Đến nay, khối lượng thực hiện đạt 141,199 tỷ đồng, bằng 87,2% kế hoạch vốn và tăng 41,1% so cùng kỳ; trong đó, ngân sách tập trung của tỉnh quản lý đạt 112,265 tỷ đồng, bằng 88,96% kế hoạch vốn và tăng 40,2% so cùng kỳ, chủ yếu bố trí cho các công trình chuyển tiếp. Nguồn ngân sách do thành phố quản lý đạt 26,593 tỷ đồng, bằng 80,3% kế hoạch vốn và tăng 33% so cùng kỳ, chủ yếu bố trí đầu tư kết cấu hạ tầng.
 
Theo UBND thành phố Bảo Lộc, thực hiện vốn xây dựng cơ bản năm 2018 trên địa bàn thành phố ước khối lượng hoàn thành 100% và giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn.
 
KHẢI NHIÊN
,
.