Kinh tế Ðức Trọng sau nửa nhiệm kỳ
Cập nhật lúc 09:04, Thứ Năm, 08/11/2018 (GMT+7)
Ðánh giá chung của Huyện ủy Ðức Trọng, sau gần 3 năm thực hiện, nhiều chỉ tiêu kinh tế đều đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ huyện Ðức Trọng lần thứ XII (Nghị quyết) đề ra và đã có 12/15 chỉ tiêu đạt trên 50% so với cả nhiệm kỳ. 
 
Nổi bật nhất là khu vực nông nghiệp với tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp hiện nay là 35.538 ha, vượt 104,5% mục tiêu của Nghị quyết với hệ số sử dụng đất đạt bình quân 1,39 lần. Theo đó, giá trị sản xuất (GO) theo giá so sánh năm 2010 trên địa bàn huyện Đức Trọng của khu vực nông nghiệp đạt 56%. Cụ thể, giá trị sản xuất nông nghiệp là 18.746/33.092 tỷ đồng, đạt 56,6%; giá trị sản xuất lâm nghiệp 59,5/108,8 tỷ đồng, đạt 54,7 % và giá trị sản xuất thủy sản 85,6/151,0 tỷ đồng, đạt 56,7% chỉ tiêu kế hoạch. 
 
Bên cạnh đó, khu vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của Đức Trọng cũng có bước phát triển khá. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp tính chung (giá so sánh 2010) là 10.324,7 tỷ đồng, đạt 55,11% so Nghị quyết. Trong đó, công nghiệp khai khoáng đạt 56%; công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 54,0%; sản xuất và phân phối điện đạt 56,8%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải đạt 55,3% và lĩnh vực xây dựng đạt 52,84%. Để đạt được chỉ tiêu trong lĩnh vực công nghiệp - xây dựng, theo Huyện ủy Đức Trọng, những năm qua, huyện đã tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ khuyến công, giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp đẩy nhanh sản xuất, kinh doanh; tập trung phát triển các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có lợi thế gắn với nguồn nguyên liệu tại địa phương. Đặc biệt, huyện đã triển khai mạnh mẽ chương trình khởi nghiệp và cho đến nay có khoảng 1.455 công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh…góp phần tạo ra giá trị sản xuất ngành công nghiệp là 10.324,7 tỷ đồng, đạt 55,11% so Nghị quyết.
 
Xác định phát triển thương mại - dịch vụ là nhiệm vụ đột phá để thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện và vùng, do đó Đức Trọng đã tập trung phát huy có hiệu quả mạng lưới thương mại - dịch vụ hiện có trên địa bàn, nhất là chợ trung tâm Đức Trọng và các chợ nông thôn. Hiện trên địa bàn huyện có khoảng 7.390 cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại - dịch vụ, cơ bản đáp ứng nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa của nhân dân và cả vùng. Mặt khác, khuyến khích đầu tư phát triển hệ thống khách sạn, nhà hàng, điểm vui chơi đáp ứng nhu cầu lưu trú của du khách. Thống kê cho thấy, Đức Trọng có 60 cơ sở lưu trú du lịch với gần 700 phòng; trong đó có 10 cơ sở được phân hạng 1 sao, 29 nhà nghỉ du lịch, 5 nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê.
 
Từ sự phát triển trên các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ thương mại nên hàng năm tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện đều đạt và vượt dự toán tỉnh giao đó là từ năm 2016 đến 2018, ước số thu  2.415 tỷ đồng, đạt 59% kế hoạch 5 năm; trong đó, thu thuế, phí là 1.755 tỷ đồng, đạt 59%, đảm bảo việc cân đối chi ngân sách của địa phương. Nhìn chung, tổng thu ngân sách nhà nước của huyện bình quân hàng năm tăng 8,5%, nhất là tốc độ thu thuế, phí, hàng năm tăng 16% so với thực hiện của năm trước, nếu so với Nghị quyết đề ra là tổng thu ngân sách nhà nước tăng bình quân hàng năm từ 11-13% thì chưa đạt mục tiêu. Nguyên nhân thu ngân sách nhà nước chưa đạt, theo Huyện ủy Đức Trọng  là do từ năm 2017, thực hiện chủ trương không ghi thu, ghi chi tài chính nên tỷ lệ tăng thu ngân sách hàng năm không đạt theo chỉ tiêu Nghị quyết. Một chỉ tiêu khác cũng chưa đạt là kim ngạch xuất khẩu. Sau nửa nhiệm kỳ ước thực hiện 195 triệu USD, đạt 44,3% (Nghị quyết 440 triệu USD). Điều này được lý giải bởi trong giai đoạn đầu nhiệm kỳ, Khu công nghiệp Phú Hội mới bắt đầu hoạt động nên kỳ vọng vào giai đoạn cuối nhiệm kỳ khi Khu công nghiệp Phú Hội đã được lấp đầy và đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định thì giá trị xuất khẩu sẽ tăng nhanh nên sẽ đạt chỉ tiêu kế hoạch mà Nghị quyết đề ra. Đáng chú ý, GRDP bình quân đầu người đến năm 2018 của huyện Đức Trọng đạt 75 triệu đồng, trong khi Nghị quyết là 85-87 triệu đồng, vì vậy dự kiến đến năm 2020, Đức Trọng sẽ đạt và vượt chỉ tiêu này. 
 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Huyện ủy Đức Trọng cũng chỉ ra một số mặt hạn chế, khó khăn. Đó là phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện còn gặp các vướng mắc tiềm năng du lịch của huyện chưa được quan tâm đầu tư đúng mức, mới chỉ có một số cơ sở hoạt động với quy mô nhỏ... Theo đánh giá chung của Huyện ủy Đức Trọng, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra và đã có 12/15 chỉ tiêu đạt trên 50% so với cả nhiệm kỳ. Qua đó, huyện xác định, tiếp tục phát triển kinh tế bền vững, gắn tăng trưởng kinh tế với đảm bảo an sinh xã hội. Theo đó, đề ra mục tiêu giữ vững tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm 106%. Giá trị sản xuất (GO) trên địa bàn (theo giá so sánh năm 2010) của một số ngành, cụ thể: Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản đạt 33.352 tỷ đồng, tăng trưởng 106%. Công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 12.429,5 tỷ đồng, tăng trưởng 112,2%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 6.172 tỷ đồng, tăng trưởng 105,5% và ngành xây dựng đạt 16.556,8 tỷ đồng, tăng trưởng 113,4%... Tổng thu ngân sách nhà nước tăng bình quân hàng năm từ 11-13%, tốc độ thu thuế, phí, hàng năm tăng từ 13-15% so với thực hiện của năm trước và kim ngạch xuất khẩu đạt thêm 238 triệu USD. 
 
XUÂN TRUNG
,
.