Thương mại, dịch vụ tăng trên 12%
Cập nhật lúc 08:38, Thứ Tư, 28/11/2018 (GMT+7)
UBND thành phố Bảo Lộc cho biết, trong năm 2018, ngành dịch vụ của thành phố tiếp tục tăng trưởng ổn định, đóng góp ngày càng lớn vào mức tăng trưởng chung của nền kinh tế Bảo Lộc. Cụ thể, giá trị sản xuất ngành dịch vụ (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 5.012 tỷ đồng, tăng 12,5%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 7.194 tỷ đồng, tăng 12,6% so cùng kỳ; tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 270 triệu USD, tăng 9,7% so với cùng kỳ. 
 
Mặt khác, hoạt động du lịch có nhiều chuyển biến tích cực, lượng khách du lịch đến tham quan và lưu trú ước đạt trên 480 ngàn lượt, tăng 4,4% so cùng kỳ, số ngày khách lưu trú bình quân đạt 1,15 ngày/khách. Doanh số cho vay của các ngân hàng, quỹ tín dụng ước đạt 35.979 tỷ đồng; doanh số thu nợ ước đạt 26.874 tỷ đồng; dư nợ cho vay ước đạt 17.900 tỷ đồng, tăng 34% so cùng kỳ; nợ quá hạn 70 tỷ đồng, chiếm 0,39% so với tổng dư nợ.
 
Bên cạnh đó, công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực dịch vụ, thương mại được tăng cường, lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 70 vụ vi phạm hành chính, với số tiền xử phạt là 738 triệu đồng, tịch thu lượng hàng hóa trị giá 321 triệu đồng.
 
XUÂN TRUNG
,
.