Bảo Lộc: Hoàn thành kế hoạch xây dựng cơ bản
Cập nhật lúc 08:26, Thứ Ba, 04/12/2018 (GMT+7)
Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 trên địa bàn thành phố  Bảo Lộc cho thấy, khối lượng thực hiện ước đạt 105% kế hoạch vốn; giải ngân ước đạt gần 97% kế hoạch vốn. 
 
Một góc Bảo Lộc nhìn từ trên cao. Ảnh: Võ Đình Quýt
Một góc Bảo Lộc nhìn từ trên cao. Ảnh: Võ Đình Quýt

Theo báo cáo của UBND thành phố Bảo Lộc, ước tính đến ngày 31/12/2018, tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản do thành phố quản lý là 218,751 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách nhà nước do thành phố trực tiếp quản lý và làm chủ đầu tư hơn 209,4 tỷ đồng, vốn nhân dân đóng góp gần 9,4 tỷ đồng. Cụ thể, vốn ngân sách trung ương 2,640 tỷ đồng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo quyết định của tỉnh; ngân sách tỉnh bố trí gần 132,2 tỷ đồng, bao gồm: Nguồn vốn ngân sách tập trung 42,885 tỷ đồng, nguồn vốn cấp quyền sử dụng đất 83,236 tỷ đồng, vốn xổ số kiến thiết  6,076 tỷ đồng. Bên cạnh đó, ngân sách thành phố bố trí 74,564 tỷ đồng. 
 
Từ các nguồn vốn này, thành phố đã phân bổ và bố trí trả nợ cho 9 công trình đã hoàn thành, 25 công trình chuyển tiếp, 41 công trình khởi công mới… Ðồng thời, triển khai công tác quy hoạch, chi phí chuẩn bị đầu tư cho công trình. 
 
Theo UBND thành phố Bảo Lộc, đến nay, thành phố đã lập và phê duyệt 8 đồ án, phê duyệt 154 đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đối với khu vực 6 phường trung tâm với tổng diện tích 964,2 ha, đạt tỷ lệ phủ kín quy hoạch chi tiết khoảng14,4%. Bên cạnh đó, lập và phê duyệt 19 đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực ngoại thị. Trong đó, có 5 đồ án quy hoạch chi tiết trung tâm của 5 xã với tổng diện tích 355,88 ha, đạt tỷ lệ phủ kín quy hoạch 2,6%.
Theo UBND thành phố Bảo Lộc, về khối lượng thành phố đã triển khai thực hiện đến nay là 219,916 tỷ đồng, bằng 105% kế hoạch vốn được bố trí. Trong đó, nguồn vốn trung ương đã triển khai đạt 2,64 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch vốn, nguồn vốn tỉnh bố trí 137,661 tỷ đồng, bằng 104,13% kế hoạch và các nguồn vốn do thành phố bố trí khối lượng thực hiện 28,565 tỷ đồng, bằng104% kế hoạch vốn. Tiến độ giải ngân, tạm ứng và thanh toán đạt khoảng 202,755 tỷ đồng, bằng 96,83% kế hoạch vốn. Cụ thể, nguồn vốn trung ương: 2,64 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch vốn, nguồn vốn tỉnh bố trí 127,762 tỷ đồng, bằng 96,65% kế hoạch; các nguồn vốn thành phố bố trí đạt 26,698 tỷ đồng, bằng 97,2% kế hoạch vốn. 
 
Theo đánh giá của UBND thành phố Bảo Lộc, năm 2018, các chủ đầu tư tập trung phương tiện, máy móc thiết bị, vật tư, nhân công để thi công công trình đảm bảo tiến độ. Khối lượng ước thực hiện trong năm 2018 đạt so với kế hoạch vốn là 219,916 tỷ đồng, bằng 105% kế hoạch vốn. Bên cạnh đó, các chủ đầu tư đã kịp thời lập hồ sơ thanh toán, giải ngân theo kế hoạch vốn bố trí. Số vốn còn lại trong kế hoạch vốn được bố trí các chủ đầu tư sẽ lập hồ sơ để thanh toán, giải ngân hết trong tháng 1 năm 2019.
 
Để thực hiện hoàn thành kế hoạch xây dựng cơ bản trên địa bàn thành phố, một phần do các đơn vị thi công có năng lực về tài chính, chuyên môn và gắn bó với địa bàn và  mặt khác từ việc cân đối vốn cho các công trình được bố trí sớm hơn và tập trung hơn các năm trước - chủ yếu vốn tập trung bố trí cho các công trình trả nợ cũ và chuyển tiếp, nhất là đảm bảo tạm ứng và thanh toán được vốn theo đúng quy định. Đặc biệt, tiến độ và chất lượng công trình được đảm bảo, hầu hết các công trình được thực hiện đúng quy trình về quản lý chất lượng trong công tác đầu tư và xây dựng. 
 
KHẢI NHIÊN
,
.