Xây dựng 2 kho lạnh ở làng hoa Thái Phiên
Cập nhật lúc 08:31, Thứ Sáu, 07/12/2018 (GMT+7)
Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Dự án Xây dựng mô hình bảo quản lạnh sản phẩm rau, hoa công nghệ cao tại làng hoa Thái Phiên (Phường 12, Đà Lạt) đã được phê duyệt với tổng mức đầu tư gần 300 triệu đồng. Đơn vị tư vấn và chủ đầu tư được giao cho Trung tâm Nông nghiệp Đà Lạt. 
 
Theo đó, Trung tâm Nông nghiệp Đà Lạt có trách nhiệm tổ chức xây dựng 2 mô hình kho lạnh cho 2 hộ nông dân tại làng hoa Thái Phiên. Quy mô mỗi kho có chiều dài, chiều rộng, chiều cao lần lượt 4 m, 6 m và 2,5 m. Sử dụng nguồn điện 3 pha với điện áp 380V. Nhiệt độ trong kho lạnh vận hành từ 160C đến -50C. Thể tích kho (phủ bì) là 60 m3
 
Trong tổng mức đầu tư gần 300 triệu đồng được phân bổ gần 100 triệu đồng kinh phí từ Chương trình nông nghiệp công nghệ cao năm 2018; còn lại hơn 200 triệu đồng vốn đối ứng của 2 hộ nông dân ở làng hoa Thái Phiên nói trên.
 
MẠC KHẢI
,
.