125 chuỗi liên kết sản xuất phát huy hiệu quả
Cập nhật lúc 08:25, Thứ Sáu, 04/01/2019 (GMT+7)
Theo báo cáo của UBND tỉnh, năm 2018, trên địa bàn tỉnh đã có nhiều mô hình liên kết sản xuất phát huy hiệu quả và đạt kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy nông nghiệp phát triển toàn diện. Cụ thể, đến cuối năm 2018, toàn tỉnh có 125 chuỗi liên kết giá trị từ khâu sản xuất, sơ chế, chế biến đến tiêu thụ có hợp đồng liên kết lâu dài, tăng 52 chuỗi so cùng kỳ năm ngoái, với sự tham gia liên kết của 75 doanh nghiệp, 35 hợp tác xã, 42 tổ hợp tác, cơ sở nhỏ lẻ và 12.570 hộ nông dân. 
 
Trên địa bàn tỉnh hiện cũng có 21 đơn vị, trong đó có 13 hợp tác xã, 7 doanh nghiệp, 1 cơ sở sản xuất đã áp dụng mã QR code hay còn gọi là tem truy xuất điện tử trên sản phẩm của mình. 
 
Lâm Đồng đang tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng hình thành chuỗi sản xuất tiêu thụ cho từng ngành, đặc biệt là đối với nông sản; đồng thời, đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 sẽ xây dựng 160 chuỗi liên kết giá trị, đến năm 2023 xây dựng được 200 chuỗi liên kết giá trị; trong đó, ít nhất 70% chuỗi được chứng nhận các tiêu chuẩn về an toàn, bền vững cũng như phải có tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm. 
 
NGUYÊN THI
,
.