Ðầu tư mới và nâng cấp 63 chợ đến năm 2025
Cập nhật lúc 08:33, Thứ Hai, 07/01/2019 (GMT+7)
Lâm Đồng vừa thông qua kế hoạch đến năm 2025 đầu tư mới và nâng cấp 63 chợ với tổng kinh phí hơn 1.410 tỷ đồng. Trong đó, huy động các nguồn vốn doanh nghiệp (hơn 1.391 tỷ đồng), ngân sách cấp tỉnh và cấp huyện (14 tỷ đồng) và vốn tiểu thương (hơn 5 tỷ đồng). 
 
Các giai đoạn đầu tư 63 chợ nói trên gồm: 2019-2020 (38 chợ), 2021- 2022 (12 chợ), 2023-2025 (13 chợ). Cùng với đó, đến năm 2025, Lâm Đồng chuyển đổi sang hình thức doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý 26 chợ gắn với xây dựng nông thôn mới. 
 
Cũng trong thời gian đến năm 2025, Lâm Đồng kêu gọi nhà đầu tư khoảng 58 tỷ đồng xây dựng 10 siêu thị tổng hợp tại các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà, Di Linh, Bảo Lâm, Đạ Tẻh và Cát Tiên. Đồng thời thu hút doanh nghiệp đầu tư 3.590 tỷ đồng xây dựng 16 Trung tâm Thương mại tại Đà Lạt, Đức Trọng, Di Linh, Bảo Lộc và Đạ Huoai. 
 
MẠC KHẢI
,
.