Đam Rông: Gần 1,6 tỷ đồng hỗ trợ phát triển sản xuất
Cập nhật lúc 08:47, Thứ Sáu, 11/01/2019 (GMT+7)
Năm 2018, huyện Đam Rông đã đầu tư gần 1,6 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình 135 để hỗ trợ phát triển sản xuất. Trong đó, Nhà nước hỗ trợ hơn 1,43 tỷ đồng và Nhân dân đối ứng gần 160 triệu đồng. Nguồn vốn trên huyện đã hỗ trợ vật tư phân bón cho 89 hộ để chăm sóc 66 ha cây trồng các loại; hỗ trợ giống cây mắc ca cho 32 hộ trồng trên diện tích 11,4 ha; hỗ trợ máy nông nghiệp như máy cày đa năng, máy tưới nước, bình xịt thuốc và máy phát cỏ. Nhờ sự hỗ trợ trên đã giúp cho các hộ dân, nhất là những hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo có thêm điều kiện để đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống.
 
LÊ TUẤN
,
.