Đức Trọng: Quy hoạch xây dựng vùng huyện nông thôn mới đến năm 2040
Cập nhật lúc 08:22, Thứ Năm, 03/01/2019 (GMT+7)
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - Đoàn Văn Việt vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện nông thôn mới huyện Đức Trọng đến năm 2040.
 
Huyện Đức Trọng đã được UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện nông thôn mới đến năm 2040. Ảnh: C.P
Huyện Đức Trọng đã được UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện nông thôn mới
đến năm 2040. Ảnh: C.P

Theo đó, căn cứ Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 5/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí huyện nông thôn mới và căn cứ Quyết định số 1371/QĐ-BXD ngày 24/10/2018 của Bộ Xâỵ dựng về việc phê duyệt đề cương và dự toán chi phí thực hiện dự án “Thí điểm lập quy hoạch xây dựng vùng huyện nông thôn mới huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đến năm 2040”… UBND tỉnh đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện nông thôn mới huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đến năm 2040. Trong đó, tổ chức tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch là Viện Quy hoạch đô thị nông thôn quốc gia.
 
Diện tích lập quy hoạch: 903,621 km2 với phía bắc giáp TP Đà Lạt, huyện Lâm Hà, Đơn Dương; Nam giáp huyện Di Linh, và tỉnh Bình Thuận; Đông giáp huyện Đơn Dương tỉnh Bình Thuận và tỉnh Ninh Thuận; phía Tây giáp huyện Lâm Hà và Di Linh.
 
Trong đó, UBND tỉnh nhấn mạnh tiến độ thực hiện quy hoạch là 9 tháng kể từ khi nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt.
 
C.PHONG
,
.