HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THUẾ NĂM 2019:
Ngành Thuế hoàn thành thắng lợi dự toán năm 2018
Cập nhật lúc 08:47, Thứ Sáu, 11/01/2019 (GMT+7)
Ngày 10/1, Tổng cục Thuế đã tổ chức hội nghị trực tuyến đến 62 điểm cầu tại các tỉnh, thành trong cả nước. Theo báo cáo đánh giá tại hội nghị, nhiệm vụ thu NSNN năm 2018, ngành Thuế được giao 1.070.200 tỷ đồng, trong đó, thu nội địa trừ dầu là 1.034.300 tỷ đồng. Kết quả, ngành Thuế thu đạt 1.146.933 tỷ đồng, bằng 107,2% dự toán, tăng 12,3% so với cùng kỳ; trong đó, thu nội địa đạt 1.080.885 tỷ đồng (bằng 104,5% dự toán, tăng 11,2% so với cùng kỳ), thu tiền sử dụng đất đạt 146.616 tỷ đồng (bằng 170,7% dự toán, tăng 17,1% so với cùng kỳ). Có 61/63 địa phương hoàn thành và vượt dự toán pháp lệnh; trong đó, 48/63 địa phương vượt trên 7,3% (mức vượt theo nhiệm vụ phấn đấu thu) và 24 địa phương tăng trưởng thu ở mức từ 15% trở lên.
 
Ngành Thuế cung cấp dịch vụ trực tuyến cấp độ 3 trở lên đối với 125 thủ tục hành chính và 3 dịch vụ công, gồm: Hệ thống Thuế điện tử, Hệ thống cấp mã chống giả hóa đơn, Hệ thống trao đổi thông tin giữa cơ quan Thuế và cơ quan Tài nguyên - Môi trường (Hệ thống liên thông điện tử). Duy trì hệ thống khai thuế qua mạng cho hơn 99,93% số DN, cung cấp dịch vụ nộp thuế qua mạng cho hơn 98,19% số DN, thực hiện hoàn thuế điện tử cho hơn 93,18% số hồ sơ hoàn thuế. Xây dựng và triển khai thí điểm hệ thống hóa đơn điện tử có mã xác thực đối với 254 DN ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng với hơn 7,4 triệu hóa đơn... Toàn hệ thống đã thực hiện tiếp 749 lượt công dân, nhận 2.377 đơn khiếu nại, tố cáo và giải quyết được 94,3% tỷ lệ đơn thư đúng thời hạn theo quy định của pháp luật.
 
Toàn ngành thực hiện tinh gọn đầu mối các phòng thuộc Tổng cục Thuế, Cục Thuế và các đội thuế thuộc Chi cục Thuế; triển khai thí điểm tại 6 Cục Thuế với việc hợp nhất 34 Chi cục Thuế thành 16 Chi cục Thuế khu vực; tinh giản biên chế 107 biên chế...
 
Qua đó, nhiệm vụ thu NSNN năm 2019 ngành Thuế được giao 1.168.100 tỷ đồng, trong đó, thu nội địa là 1.123.500 tỷ đồng. Ngành Thuế quyết vượt thu 5% nhiệm vụ thu NSNN được giao bằng cách quyết liệt thực hiện 4 nhóm giải pháp và 26 biện pháp cụ thể. Trong đó, 4 nhóm giải pháp là: Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN; Triển khai kịp thời, có hiệu quả các biện pháp chỉ đạo của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu ổn định kinh tế vĩ mô, quyết liệt cải cách hành chính...; Đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa hệ thống thuế, tiếp tục rà soát, cải cách thủ tục hành chính thuế; Thực hiện tốt chương trình phòng và chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và tăng cường công tác quản lý nội bộ ngành.
 
LÊ HOA
,
.