Thống nhất sử dụng nhãn hiệu "Cà phê Cầu Ðất Ðà Lạt" và "Ðà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành"
Cập nhật lúc 08:14, Thứ Năm, 10/01/2019 (GMT+7)
UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản thống nhất việc sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Cà phê Cầu Đất Đà Lạt” cùng với nhãn hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” do Sở Khoa học và Công nghệ đề xuất.
 
Giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu “Cà phê Cầu Đất Đà Lạt” là giấy chứng nhận cấp cho tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm cà phê chè trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đáp ứng đủ điều kiện. Sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận “Cà phê Cầu Đất Đà Lạt” là sản phẩm cà phê nhân và cà phê bột được sản xuất tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng; đáp ứng các tiêu chí về bản đồ vùng chứng nhận và chất lượng.
 
UBND TP Đà Lạt là cơ quan quản lý nhãn hiệu chứng nhận “Cà phê Cầu Đất Đà Lạt”; quản lý, kiểm soát việc sử dụng và cấp giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu này; phát hiện, xử lý, thu hồi giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu khi đối tượng tham gia vi phạm Quy chế hoặc đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm quy định về sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Cà phê Cầu Đất Đà Lạt”. Đồng thời, đảm bảo 100% cà phê được phơi, sấy đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, nâng tỷ lệ chế biến ướt đạt 100% sản lượng đến năm 2020, hình thành chuỗi liên kết trong ngành cà phê; hỗ trợ nông dân, doanh nghiệp chủ động tạm trữ cà phê, tham gia điều tiết cung cầu trên thị trường. 
 
Hiện nay, tại Đà Lạt có khoảng 3.500 ha cà phê arabica, năng suất trung bình 2,7 tấn/ha, sản lượng gần 11.000 tấn/năm phân bố chủ yếu tại xã Xuân Trường, Trạm Hành, Xuân Thọ và một số phường trên địa bàn TP Đà Lạt.
 
DIỄM THƯƠNG
,
.