Bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững
Cập nhật lúc 09:52, Thứ Năm, 14/02/2019 (GMT+7)
Đó là mục tiêu tổng quát được HĐND tỉnh đặt ra bởi Nghị quyết 97/NQ - HĐND (gọi tắt là Nghị quyết 97) về phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 cùng với các chỉ tiêu cụ thể. 
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Đức Quận thăm hỏi, động viên người lao động, tặng quà doanh nghiệp nhân dịp đầu năm mới Kỷ Hợi 2019. Ảnh: N.Thu
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Đức Quận thăm hỏi, động viên người lao động, tặng quà doanh nghiệp nhân dịp đầu năm mới Kỷ Hợi 2019. Ảnh: N.Thu
Để cùng lúc vừa duy trì mức tăng trưởng kinh tế bằng hoặc cao hơn năm 2018, vừa bảo đảm sự phát triển đó mang tính bền vững thực sự là một nhiệm vụ khó khăn đòi hỏi phải có quyết tâm cao. Do đó, bên cạnh việc bám sát những nội dung mà nghị quyết Đảng bộ tỉnh khóa X đề ra, cần tiếp tục tập trung thực hiện các chương trình trọng tâm, công trình trọng điểm đi đôi với các giải pháp cụ thể. Và dựa trên những thành quả đạt được trong năm qua, Nghị quyết 97 xác định: Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu kinh tế mà trọng tâm là tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển mạnh dịch vụ du lịch chất lượng cao và ngành công nghiệp có chọn lọc. Đặc biệt, nâng cao năng suất lao động và khả năng cạnh tranh; tiếp tục cải thiện, bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng…
 
Theo đó, Nghị quyết 97 của HĐND tỉnh đặt ra các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu với mức gia tăng tổng sản phẩm trong nước (GRDP) - theo giá so sánh năm 2010 - tăng từ 8,5 - 9% so với năm 2018. Trong đó, khu vực nông - lâm - thủy sản tăng 5 - 5,5%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 11 - 12% và khu vực dịch vụ tăng 11 - 11,5%. Từ việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế dẫn đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng giảm dần tỷ trọng ngành Nông nghiệp, tăng cao tỷ trọng các khu vực khác để đến cuối năm 2019, ngành nông - lâm - thủy sản chiếm 43,7 - 43,8%; ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 18,3 - 18,4% và ngành dịch vụ chiếm 37,8 - 37,9% trong cơ cấu kinh tế Lâm Đồng. Để có mức tăng trưởng chung, cần huy động nguồn vốn đầu tư mà Lâm Đồng đặt ra với tổng mức đầu tư toàn xã hội trong năm 2019 từ 30.500 - 31.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 35% GRDP. Cùng đó, thực hiện các chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước là 7.985 tỷ đồng, tăng 12,5%; lượng khách đến du lịch khoảng trên 7,1 triệu lượt, tăng 10% và tổng kinh ngạch xuất khẩu đạt 720 triệu USD, tăng 8,9% so với năm trước. Cuối cùng phấn đấu GRDP bình quân đầu người đạt 65,4 - 65,7 triệu đồng/người vào cuối năm 2019. 
 
Để phát triển bền vững, ngoài phát triển kinh tế, Lâm Đồng đặc biệt dành sự chăm lo, thực hiện tốt các mục tiêu phát triển văn hóa, giáo dục; đảm bảo an sinh xã hội, phúc lợi xã hội đối với người dân trên mảnh đất Nam Tây Nguyên. Đấy là các chỉ tiêu xã hội cần phấn đấu để đạt được là giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1,0 - 1,5%; trong đó, hộ đồng bào dân tộc thiểu số giảm từ 2,0 - 3,0%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 86,3%; tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia từ 66 – 68%; tỷ lệ xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế 96,6%; số bác sỹ trên 1 vạn dân đạt 7,33 bác sỹ và tỷ lệ phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị là 87%. Một yếu tố khác không kém phần quan trọng đó là chất lượng môi trường sống của người dân từ thành thị đến nông thôn. Do đó, Lâm Đồng đặt ra chỉ tiêu phấn đấu bao gồm: Có tới 88,6% dân số nông thôn được cung cấp nước hợp vệ sinh và tỷ lệ người dân số đô thị sử dụng nước sạch đạt 70,5%; tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom, xử lý đạt 91%; độ che phủ rừng đạt từ 54,4% - 54,8% và có thêm 12 xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới, thêm một huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2019. 
 
Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết 97, ngoài việc bám sát Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ X, Nghị quyết HĐND tỉnh khóa IX về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020, còn phải cần tập trung các nguồn lực thực hiện quyết liệt và có hiệu quả 4 chương trình trọng tâm, 12 công trình, dự án trọng điểm của tỉnh cũng như các công trình trọng điểm của huyện, thành phố trong tỉnh. Đồng thời, thực hiện các nhóm giải pháp nhằm phát triển lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệm, công nghiệp - xây dựng và thương mại, dịch vụ; các giải pháp về đẩy mạnh xuất khẩu, điều hành ngân sách, huy động và quản lý các nguồn lực đầu tư, phát triển doanh nghiệp, mở rộng kinh tế tập thể… mà chiến lược phát triển các lĩnh vực này đã được vạch ra. Song song đó, tăng cường đầu tư và phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, đẩy mạnh xã hội hóa lĩnh vực y tế, đào tạo nghề. Đặc biệt, tiếp tục sắp xếp, củng cố tổ chức, bộ máy hành chính, đơn vị sự nghiệp gắn với cải cách hành chính, nâng cao năng lực và trách nhiệm trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh.
 
XUÂN TRUNG
,
.