Mở rộng liên kết - đâu là giải pháp?
Cập nhật lúc 09:49, Thứ Tư, 13/02/2019 (GMT+7)
Đến năm 2020, Lâm Đồng mở rộng lên 200 chuỗi liên kết sản xuất nông nghiệp, từ đó nâng lên 50% sản lượng nông sản tiêu thụ thông qua hợp đồng. Để đạt được mục tiêu này, Lâm Đồng cần có những giải pháp trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng vùng sản xuất trên địa bàn…
 
Sản xuất gắn với sơ chế, chế biến theo chuỗi liên kết ở Doanh nghiệp Phong Thúy, Đức Trọng
Sản xuất gắn với sơ chế, chế biến theo chuỗi liên kết ở Doanh nghiệp Phong Thúy, Đức Trọng
Tỷ lệ sản phẩm tiêu thụ theo chuỗi liên kết còn khá thấp
 
Theo Sở NN&PTNT Lâm Đồng, xuất phát điểm từ dự án của chính phủ Canada tài trợ giai đoạn 2010 - 2013, ngành nông nghiệp Lâm Đồng đã chọn HTX Anh Đào, Đà Lạt và Trang trại Phong Thúy, Đức Trọng để xây dựng mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm. Mô hình được áp dụng từ kinh nghiệm của một số doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, xác định nông dân tập trung canh tác theo tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng sản phẩm hợp đồng. Phần xây dựng thương hiệu sản phẩm, thị trường tiêu thụ thuộc về trách nhiệm của doanh nghiệp. 
 
Qua thời gian vận hành và rút kinh nghiệm nhân rộng, đến nay, toàn tỉnh Lâm Đồng phát triển hoạt động 120 chuỗi liên kết từ sản xuất, sơ chế đến chế biến và tiêu thụ nông sản, tập hợp gần 12.600 nông hộ tham gia. Về phía đối tác hợp đồng đầu tư liên kết với nông dân gồm hơn 150 doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ hợp tác. 
 
Kết quả hàng năm với hoạt động hơn 60 chuỗi liên kết rau, củ, quả, đã duy trì sản xuất ổn định hơn 2.540 ha, đạt tổng sản lượng gần 186.500 tấn. 
 
Tiếp theo gồm những chuỗi liên kết sản xuất với sản lượng tương ứng mỗi năm như: hơn 130ha hoa (5 chuỗi, 55 triệu cành); cà phê hơn 8.600 ha (10 chuỗi, hơn 46.220 tấn); hơn 1.660 ha chè (20 chuỗi, gần 40.250 tấn); gần 305 ha cây ăn quả (4 chuỗi, 8.520 tấn); gần 100 ha dược liệu (5 chuỗi, gần 2.880 tấn); 495 ha lúa (4 chuỗi, hơn 4.380 tấn)....
 
Những số liệu liên kết sản xuất trên đây đáng được khích lệ, bởi đã góp phần tăng giá trị thu nhập trên từng đơn vị diện tích đất cho người sản xuất mà trực tiếp là người nông dân Lâm Đồng. Tuy nhiên, theo Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Lâm Đồng - kết quả này vẫn “chưa phát huy hết tiềm năng, lợi thế sản xuất của tỉnh Lâm Đồng. Cụ thể, những sản phẩm cây trồng chủ lực của tỉnh Lâm Đồng được tiêu thụ thông qua hợp đồng liên kết còn chiếm các tỷ lệ khá thấp như: hơn 17% chè, 10% cà phê, 8,2% rau - củ - quả, gần 1,8% hoa...”.
 
Tỷ lệ sản xuất rau, củ, quả liên kết ở Lâm Đồng mới chiếm tỷ lệ 8,2% trên tổng sản lượng hàng năm
Tỷ lệ sản xuất rau, củ, quả liên kết ở Lâm Đồng mới chiếm tỷ lệ 8,2% trên tổng sản lượng hàng năm
Chuyển từ tư duy sản xuất theo khả năng sang sản xuất theo thị trường
 
Và như vậy, bài toán nâng cao giá trị hàng hóa nông sản luôn cần được các cấp, ngành trong tỉnh Lâm Đồng quan tâm phối hợp, triển khai những giải pháp thiết thực trong trước mắt cũng như lâu dài. Cụ thể, theo đề xuất của Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Lâm Đồng, trước hết, đối với chính sách hỗ trợ cần điều chỉnh phù hợp từ khâu quy hoạch, cung ứng vật tư nông nghiệp, cây giống, con giống đến sản xuất, sơ chế, chế biến và tiêu thụ. Đặc biệt, ưu tiên hỗ trợ phát triển nông nghiệp công nghệ cao, hợp tác xã kiểu mới, bổ sung quy hoạch vùng sản xuất cây ăn quả, dâu tằm để mở rộng quy mô liên kết chuỗi. Đồng thời, phải đẩy mạnh giải pháp khoa học công nghệ từ khâu sản xuất, chế biến đến khâu vận chuyển, tiêu thụ và truy xuất nguồn gốc; tiếp cận phương thức bán hàng qua sàn đấu giá tài sản, chợ online... Xác định doanh nghiệp là nhân tố quan trọng trong định hướng thị trường và lựa chọn công nghệ, nên cần được thụ hưởng chính sách ưu đãi về lãi suất, vốn vay, thuế nhập khẩu..., tạo điều kiện để đầu tư phát triển liên kết, tiêu thụ nông sản tại thị trường trong nước và mở rộng xuất khẩu. 
 
Trong nhóm giải pháp về tổ chức sản xuất gắn với tiêu thụ, các huyện, thành trong tỉnh Lâm Đồng cần tổ chức liên kết từng ngành hàng, kịp thời trao đổi thông tin, dự báo nguồn cung để chủ động điều tiết sản xuất, phân phối theo nhu cầu thị trường. Bên cạnh đó, phải “chú ý đến công tác quản lý chất lượng để nâng cao uy tín, sức cạnh tranh của nông sản Lâm Đồng. Tổ chức truy xuất sản phẩm không an toàn trong quá tình sản xuất, sơ chế, chế biến và tiêu thụ. Xây dựng chỉ dẫn địa lý các sản phẩm đặc trưng các vùng sinh thái tỉnh Lâm Đồng. Thường xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức, chuyển từ tư duy sản xuất theo khả năng sang sản xuất theo thị trường. Xác định thị trường chiến lược cho từng ngành hàng và ký cam kết quốc gia để tạo cơ chế thuận lợi và hạn chế rủi ro…”, Chi cục Quản lý chất lượng nông - lâm sản và thủy sản Lâm Đồng nhấn mạnh. 
 
VĂN VIỆT
,
.