Nhiều dự án hiệu quả từ Quỹ hỗ trợ nông dân
Cập nhật lúc 09:54, Thứ Năm, 14/02/2019 (GMT+7)
Hội Nông dân tỉnh đánh giá qua triển khai các dự án đã giúp cho đời sống của nông dân ngày càng được nâng lên. Bước đầu hình thành chuỗi liên kết sản xuất từ khâu cung cấp giống đến khâu tiêu thụ, giúp nông dân yên tâm đầu tư sản xuất, góp phần phát triển kinh tế địa phương. 
 
Đến cuối năm 2018, nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân toàn tỉnh có khoảng 39 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn Trung ương Hội 13,5 tỷ đồng cho vay 419 hộ thực hiện 22 dự án, mức vay tối đa 50 triệu đồng/hộ trong thời gian vay 24 -36 tháng. Nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh 9,36 tỷ đồng cho vay 354 hộ thực hiện 34 dự án, mức vay tối đa 40 triệu đồng/hộ. Nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân huyện, thành phố 14,7 tỷ đồng cho vay 787 hộ thực hiện 113 dự án, mức vay tối đa 40 triệu đồng/hộ.
 
Một số mô hình điển hình như: Dự án trồng dâu nuôi tằm tại thị trấn Đạ Tẻh - huyện Đạ Tẻh giúp nông dân thay đổi phương thức sản xuất truyền thống, biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi giống dâu thường sang giống dâu năng suất cao, kết hợp sử dụng hệ thống tưới tự động, sử dụng né gỗ thay cho né tre. Từ 24 hộ vay thực hiện dự án ban đầu, các hộ đã thành lập tổ liên kết sản xuất trồng dâu nuôi tằm, đến nay tăng số thành viên lên 34 người với tổng diện tích trồng dâu 47 ha. Dự án giúp tăng năng suất và chất lượng kén tằm, giá kén dao động từ 95.000 đồng/kg (mùa mưa) và 160.000 đồng/kg (mùa khô), góp phần tăng thu nhập hộ gia đình từ 8 - 10 triệu đồng/tháng.
 
Dự án chăn nuôi bò sinh sản tại xã Quảng Trị - huyện Đạ Tẻh, sau 3 năm thực hiện, số bò bán ra thị trường hơn 20 con, mỗi hộ lãi từ 10 - 12 triệu đồng. Đến nay, 10/10 hộ trong dự án tiếp tục duy trì chăn nuôi bò sinh sản trên địa bàn với 21 con trị giá đàn bò khoảng 400 triệu đồng. Dự án nuôi bò sinh sản tại thị trấn Phước Cát 1 - huyện Cát Tiên, sau 2 năm thực hiện, các hộ tham gia có lợi nhuận bình quân 50,2 triệu đồng/hộ. Tổng đàn bò của 10 hộ ban đầu có 21 con, đến nay đã tăng lên 57 con. Dự án chăm nuôi bò sinh sản tại xã Nam Ninh - huyện Cát Tiên sau 3 năm thực hiện, tổng đàn bò ban đầu 20 con đã tăng lên 73 con, giải quyết việc làm cho 15 lao động và hiện dự án đã được nhân rộng ra một số xã có thêm nhiều nông dân tham gia chăn nuôi bò sinh sản.
 
Dự án cải tạo chăm sóc cà phê tại xã Trạm Hành - Tp. Đà Lạt với 20 hộ vay từ Quỹ hỗ trợ nông dân 200 triệu đồng, qua 3 năm thực hiện, số diện tích cà phê được cải tạo là 10 ha, cho năng suất hàng năm tăng lên 3 - 5 tấn/ha. Dự án chăm sóc cây sầu riêng giai đoạn kinh doanh tại xã Hà Lâm - huyện Đạ Huoai đã giúp năng suất, chất lượng sầu riêng nâng cao, giá bán cao gấp 2 - 3 lần so với những năm trước, thu nhập bình quân mỗi hộ từ 7 - 8 triệu đồng/tháng, góp phần giải quyết việc làm cho 20 lao động thường xuyên chăm sóc vườn cây. 
 
Dự án làm nhà lưới trồng rau an toàn tại xã Tân Thành - huyện Đức Trọng do Quỹ hỗ trợ nông dân đầu tư năm 2016 với số vốn 100 triệu đồng cho 4 hộ vay sản xuất rau an toàn. Các hộ sản xuất đã liên kết với Công ty TNHH Thảo Nguyên tại TP.HCM để tiêu thụ sản phẩm vào siêu thị CoopMart. Ngoài ra, công ty này còn liên kết với 40 nông dân trong xã Tân Thành để cung cấp rau sạch đưa vào siêu thị. Từ dự án đã nhân rộng diện tích trồng rau an toàn từ 0,4 ha lên 2,7 ha, giúp các thành viên có thu nhập bình quân 7,5 triệu đồng/tháng. Dự án trồng rau và làm hệ thống tưới tự động tại xã Ninh Gia - Đức Trọng do Quỹ hỗ trợ nông dân huyện đầu tư 200 triệu đồng/10 hộ vay. Các hộ đã đầu tư vốn chuyển đất lúa 1 vụ và diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng rau các loại cho lợi nhuận bình quân 45 triệu đồng/0,1 ha/năm, sau 2 năm thực hiện dự án đã được nông dân nhân rộng từ 1 ha ban đầu, đến nay chuyển đổi thêm 3,8 ha sang trồng rau.
 
Theo Hội Nông dân tỉnh, từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân ở các cấp Hội đã giúp cho nhiều lượt hội viên có vốn mở rộng sản xuất, tạo việc làm tăng thu nhập, hạn chế được tình trạng tín dụng đen, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát huy được tiềm năng thế mạnh địa phương. Thông qua hoạt động của các dự án vay vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân, hội viên có điều kiện tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, tương trợ giúp đỡ nhau trong sản xuất, hình thành tổ liên kết sản xuất góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm và tạo niềm tin của nông dân vào Hội ngày càng được nâng cao.
 
AN NHIÊN

 

,
.