Đam Rông: Gần 15 tỷ đồng nguồn vốn Chương trình 135 hỗ trợ phát triển sản xuất
Cập nhật lúc 09:04, Thứ Tư, 13/03/2019 (GMT+7)
Gần 15 tỷ đồng là tổng giá trị nguồn vốn Chương trình 135 hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn huyện Đam Rông trong giai đoạn 2009 - 2018. Trong đó, chuyển đổi giống cây trồng như bơ, mắc ca, chuối laba, chanh dây, với số tiền gần 600 triệu đồng; hỗ trợ trên 100 con bò sinh sản, 74 mô hình heo, với trị giá gần 1 tỷ đồng; hỗ trợ vật tư phân bón chăm sóc cà phê, lúa nước và cây ăn trái, với tổng số tiền gần 8,3 tỷ đồng; Hỗ trợ máy nông nghiệp gồm 51 máy cày, 63 máy tưới, 152 máy phát cỏ, 187 bình bơm và 7 máy xịt thuốc sâu. Thông qua nguồn hỗ trợ trên đã giúp cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo đồng bào DTTS vươn lên phát triển kinh tế gia đình, góp phần xóa đói, giảm nghèo ở địa phương theo hướng bền vững.
 
Lê Tuấn
,
.