Trung ương hỗ trợ 6 tỷ đồng xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu
Cập nhật lúc 09:03, Thứ Tư, 13/03/2019 (GMT+7)
Thông tin từ Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh Lâm Đồng cho biết, năm 2019 ngân sách Trung ương cấp cho Lâm Đồng 6 tỷ đồng để triển khai Đề án thí điểm xây dựng NTM kiểu mẫu cấp huyện của Trung ương. Theo đó, huyện Đơn Dương, huyện nằm trong Đề án thí điểm được cấp kinh phí để triển khai các hoạt động xây dựng huyện NTM kiểu mẫu về nông nghiệp công nghệ cao theo hướng thông minh, chú trọng vào hỗ trợ phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân theo hướng hàng hóa, chuỗi liên kết giá trị; bảo vệ môi trường nông thôn bền vững và giữ gìn an ninh trật tự nông thôn. Được biết, Đơn Dương là một trong 3 huyện trên toàn quốc được Trung ương lựa chọn thí điểm xây dựng huyện NTM kiểu mẫu. Hai địa phương còn lại là huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định và huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. 
 
D.Q
,
.