3,7 tỷ đồng cho chương trình sản xuất sạch hơn
Cập nhật lúc 07:51, Thứ Ba, 09/04/2019 (GMT+7)
Chương trình sản xuất sạch hơn là một chương trình hướng tới sản xuất bền vững trong công nghiệp được Lâm Đồng càng ngày càng chú trọng. Các nội dung chính giai đoạn 2016-2020 là hoạt động tuyên truyền, nâng cao năng lực thông qua các khóa tập huấn, hội thảo, xây dựng các sổ tay, cẩm nang, hỗ trợ đánh giá khả năng áp dụng sản xuất sạch. Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 3,7 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước và nguồn kinh phí doanh nghiệp đóng góp 1,9 tỷ đồng. Việc lồng ghép các nguồn kinh phí khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, đổi mới công nghệ, áp dụng sản xuất sạch hơn và sản xuất góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, giảm phát thải ra môi trường, xây dựng nền công nghiệp bền vững.
 
D.Q
,
.