Di Linh: Thu ngân sách Nhà nước đạt 45,23% dự toán năm
Cập nhật lúc 07:56, Thứ Tư, 10/04/2019 (GMT+7)
Trong năm 2019, huyện Di Linh đã đề ra mục tiêu phấn đấu thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện quản lý 154,2 tỷ đồng và phấn đấu thực hiện tăng thu ít nhất từ 5% trở lên so với dự toán được giao. 
 
Ngay từ đầu năm, Di Linh đã triển khai quyết liệt, nên kết quả thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực và hầu hết các khoản thu đều tăng so với cùng kỳ. Theo đó, trong quý I/2019, huyện Di Linh đã thu gần 70 tỷ đồng, đạt 177% dự toán quý, 45,23% dự toán năm và bằng 156% so với cùng kỳ. Trong đó, thuế và phí thu trên 26 tỷ đồng (đạt 26% dự toán năm); thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trên 4,3 tỷ đồng (đạt 543%); thu tiền cấp, thuê đất trên 38,3 tỷ đồng (đạt 85%) và thu biện pháp tài chính đạt trên 1 tỷ đồng (đạt 14%). 
 
Đạt được kết quả trên, thời gian qua Chi cục Thuế huyện Di Linh đã tập trung bám sát và triển khai thực hiện kịp thời các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của huyện và của ngành cấp trên; đồng thời phát động ký kết giao ước thi đua; tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Chỉ thị, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước và xây dựng Chương trình hành động về thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2019...
 
NDONG BRỪM
,
.