Ngành khai khoáng dẫn đầu mức tăng trưởng công nghiệp
Cập nhật lúc 07:46, Thứ Ba, 16/04/2019 (GMT+7)
Với mức tăng trưởng 28,5%, ngành khai khoáng được đánh giá có mức tăng cao nhất trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp quý I năm 2019. Kế đến là công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,71% và ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý, xử lý rác thải, nước thải tăng 7,92%; còn ngành sản xuất và phân phối điện có mức tăng trưởng 3,09%.
 
Theo UBND tỉnh, giá trị sản xuất công nghiệp của toàn ngành trong quí I năm 2019 tăng 7,29% so với cùng kỳ năm trước. Một số sản phẩm tăng khá so với cùng kỳ đó là: Quặng bô xít tăng 28,5%, cao lanh và đất sét cao lanh khác tăng 25,6%, alumin tăng 12,2%, phân bón NPK tăng 9,3%, điện thương phẩm tăng 8,8%... Đặc biệt, rau ướp lạnh tăng tới 214%. 
 
KHẢI NHIÊN
,
.