Tác động từ công tác phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nghĩa vụ thuế
Cập nhật lúc 08:01, Thứ Tư, 10/04/2019 (GMT+7)
Hoạt động phối hợp tham gia quản lý thuế giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh và Cục Thuế tỉnh Lâm Ðồng trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nghĩa vụ thuế đã góp phần tạo nên những kết quả tích cực.
 
Nhiều tập thể và cá nhân được UBMTTQVN tỉnh khen thưởng vì có thành tích trong công tác thu NSNN. Ảnh: L.Hoa
Nhiều tập thể và cá nhân được UBMTTQVN tỉnh khen thưởng vì có thành tích trong công tác thu NSNN. Ảnh: L.Hoa
 
Mặc dù số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm so cùng kỳ, tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản còn thấp, giá cả một số nông sản không ổn định; tình trạng nông sản Trung Quốc giả nhãn mác nông sản Đà Lạt, dịch bệnh trên cây trồng... ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, hộ cá thể trên địa bàn, dẫn đến khó khăn nhất định trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế của tổ chức, cá nhân... Nhưng, ngay từ đầu năm, 12/12 huyện, thành phố đã triển khai và tổ chức thực hiện Kế hoạch liên tịch giữa Chi cục Thuế với UBMTTQVN và Hội LHPN, Hội CCB, nhằm tăng cường công tác quản lý thuế và tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nghĩa vụ thuế; qua đó đã có được những kết quả tích cực, tác động đến tiến độ thu ngân sách Nhà nước (NSNN).
 
Ngành Thuế kết hợp tổ chức 48 hội nghị đối thoại với 3.847 lượt người nộp thuế (NNT) tham gia; Tổ chức 36 cuộc khảo sát mức độ hài lòng của doanh nghiệp (DN) về cải cách TTHC thuế và ý kiến đánh giá về tổ chức hội nghị với 1.634 DN tham gia khảo sát. Biên soạn, cấp phát miễn phí tại bộ phận “một cửa” cơ quan thuế các cấp, cấp phát 18.303 ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền cho NNT. Gửi trực tiếp các tài liệu tuyên truyền, văn bản pháp luật thuế qua e-mail đến 4.260 lượt NNT; Tuyên truyền bằng băng rôn tại trụ sở Cục Thuế và 12 Chi cục Thuế trong “Tuần lễ hỗ trợ quyết toán thuế năm 2017”. Phối hợp triển khai chương trình tặng phần mềm kế toán miễn phí cho DN nhỏ và vừa mới thành lập. Đặc biệt, Cục Thuế phối hợp thực hiện tuyên truyền chính sách, pháp luật thuế trong chuyên mục “Tài chính - Ngân hàng” trên sóng Đài PT-TH Lâm Đồng và “Doanh nghiệp hỏi - Ngành Thuế trả lời” trên Báo Lâm Đồng với hàng ngàn tin bài, lượt phát sóng, hoặc đăng trên website ngành thuế; hỗ trợ, tư vấn trên 7 ngàn NNT bằng nhiều hình thức trực tiếp, qua điện thoại, văn bản...
 
UBMTTQ và Hội LHPN thực hiện tốt công tác vận động trong thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, xin cấp phép xây dựng, nộp thuế xây dựng cơ bản; tổ chức tuyên truyền lồng ghép, phổ biến các chính sách thuế gắn với các phong trào... Hội CCB đã đề cao trách nhiệm, phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” của CCB trong thực hiện nghĩa vụ thuế... Những địa phương điển hình thực hiện tốt công tác phối hợp là Đà Lạt, Bảo Lộc, Bảo Lâm, Đức Trọng, Di Linh. 
Tổng thu NSNN năm 2018 là 7.224,7 tỷ đồng, đạt 107% dự toán địa phương và bằng 112% so năm 2017. Trong đó, tổng thu thuế, phí là 4.447,4 tỷ đồng, đạt 100% dự toán địa phương và bằng 113% so năm 2017. Có 12/12 địa phương thu đạt và vượt dự toán năm 2018; 11/12 địa phương thu tăng so năm 2017.

Các tổ chức chính trị cơ sở cấp phường, xã lồng ghép triển khai thực hiện các nội dung, chương trình công tác với tuyên truyền, vận động toàn dân, hội viên tích cực thực hiện nghĩa vụ thuế từ những ngày đầu năm trong việc lập bộ, thu lệ phí môn bài, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; tham gia phối hợp quản lý, thu thuế đối với cá nhân kinh doanh chặt chẽ từ cấp cơ sở, tham vấn ý kiến cho Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, công khai dân chủ; thông tin kết quả thu ngân sách của Chi cục và phường xã, danh sách nợ đọng thuế để UBMTTQVN và các đoàn thể thành phố, các phường, xã nắm tiến độ thu trên địa bàn; giám sát việc công khai chính sách thuế, mức thuế khoán để đảm bảo tính công khai, minh bạch, hỗ trợ cơ quan thuế trong công tác thu ngân sách; thông qua các hội nghị chuyên ngành của các bên để phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật thuế và vận động Nhân dân thực hiện nghĩa vụ thuế... 

 
Công tác phối hợp được thực hiện chặt chẽ giữa ngành Thuế với UBMTTQVN, Hội LHPN và Hội CCB các cấp về mục tiêu, nhiệm vụ thu ngân sách; chủ động công khai, minh bạch chính sách thuế, mức thuế khoán, thông tin người nộp thuế vi phạm.... Qua các hoạt động này đã phát huy vai trò nòng cốt trong hoạt động của MTTQVN các cấp và các tổ chức thành viên. Việc gắn phong trào thi đua thực hiện nghĩa vụ thuế với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; trở thành tiêu chí bình xét khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa đã có tác động tích cực đến phong trào thi đua thực hiện nghĩa vụ thuế, đảm bảo tiến độ thu theo chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 
 
Tuy nhiên, ở cấp cơ sở một số nơi chưa thật sự gắn kết đồng bộ giữa chính quyền, ngành thuế với UBMTTQVN và các tổ chức thành viên; triển khai thực hiện kế hoạch thuyết phục Nhân dân thực hiện nghĩa vụ thuế còn chậm, bố trí thời gian, thời điểm vận động chưa phù hợp nên hiệu quả chưa cao. Bên cạnh đó là yếu tố vẫn chưa phát huy được tính chủ động, sáng tạo trong tuyên truyền, vận động Nhân dân thu nộp thuế...
 
Trong năm 2019, kế hoạch được các đơn vị đề ra là tiếp tục tăng cường công tác phối hợp đồng bộ, chặt chẽ thống nhất giữa UBMTTQVN tỉnh, Hội LHPN tỉnh, Hội CCB tỉnh và Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng để tuyên truyền, vận động doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế, phấn đấu tăng thu ngân sách khoảng 5% so với dự toán thu NSNN năm 2018 do HĐND, UBND tỉnh giao, giảm số nợ đọng thuế dưới 5% trên tổng thu NSNN.
 
LÊ HOA
,
.