Trợ giá hơn 1 tỷ đồng giống cây trồng
Cập nhật lúc 07:52, Thứ Ba, 09/04/2019 (GMT+7)
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong một năm vừa qua, ngân sách tỉnh đã trích chi hỗ trợ hơn 1 tỷ đồng cho nông dân đầu tư các loại cây giống mới để chuyển đổi, nâng cao hiệu quả kinh tế trên gần 268 ha ở địa bàn thành phố Đà Lạt và 2 huyện Lạc Dương và Đơn Dương. 
 
Trong đó, huyện Lạc Dương được hỗ trợ cây giống trồng trên nhiều diện tích nhất với hơn 115 ha, còn lại huyện Đơn Dương với 87 ha và thành phố Đà Lạt gần 66 ha. Cụ thể, các loại giống cây trồng chất lượng cao được hỗ trợ cho nông dân các địa bàn này trồng mới gồm cây ăn quả (gần 39 ha), bơ (gần 187 ha), cà phê cao sản (42 ha). 
 
Riêng cây cà phê trong cùng thời gian trên, nông dân địa bàn thành phố Đà Lạt, huyện Lạc Dương và huyện Đức Trọng chuyển đổi hơn 100 ha sang trồng rau, hoa công nghệ cao, dâu tằm và các loại cây trồng khác như đậu, khoai môn... đạt giá trị thu nhập cao hơn
 
VŨ VĂN
,
.