Hiệu quả kinh tế cao từ trồng xen
Cập nhật lúc 07:51, Thứ Tư, 15/05/2019 (GMT+7)
Năm 2019, để đạt tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất ngành nông - lâm - thủy 4,6% (so với năm 2010), huyện Di Linh tích cực nâng 64,5% diện tích cây trồng được chủ động tưới nước; tập trung chuyển đổi đa canh những cây trồng ưu thế trên một diện tích bằng hình thức trồng xen, phá thế độc canh. Đến nay, toàn huyện đã trồng xen được gần 6.000 ha. Một số loại cây trồng xen đã phát huy rất tốt về ưu thế địa lý thổ nhưỡng như: sầu riêng gần 2.000 ha, trong đó hơn 40% ha đã cho sản phẩm, sản lượng đạt trên 8.000 tấn; bơ gần 2.000 ha, sản lượng trên 2.300 tấn. Cùng đó, các loại cây khác cũng được tích cực thu giống và trồng xen mắc-ca hơn 1.000 ha, hồ tiêu hơn 900 ha, dâu tằm gần 350 ha. 
 
Mô hình trồng xen trong lĩnh vực gieo trồng sản xuất nông nghiệp ở huyện Di Linh đang khẳng định xu thế phù hợp với thực tế địa phương. Hình thức này không chỉ nâng cao thu nhập đối với các nông hộ mà thông qua phá thế độc canh cây cà phê để đa dạng hóa cơ cấu cây trồng, cải tạo môi trường đất hiệu quả. Với chủ trương giảm diện tích gieo trồng, tăng hiệu quả kinh tế, huyện Di Linh phấn đấu giá trị sản xuất/ha canh tác đạt 135 triệu đồng và GRDP bình quân đầu người 60 triệu đồng trong năm 2019. 
 
M.ÐẠO 
,
.