Huy động gần 32.000 tỷ đồng nguồn vốn xây dựng nông thôn mới

Cập nhật lúc 08:26, Thứ Tư, 26/06/2019 (GMT+7)
Kết quả giai đoạn năm 2016-2019 triển khai Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới, toàn tỉnh Lâm Đồng đã huy động tổng nguồn vốn gần 32.000 tỷ đồng. 
 
Trong đó, chiếm gần 78,5% dư nợ tín dụng; gần 17% nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu tư trực tiếp và lồng ghép các chương trình, dự án khác; 4,5% đóng góp của tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư. 
 
Đến nay, toàn tỉnh Lâm Đồng có 90/116 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 77,6%. Dự kiến đến năm 2020, tỷ lệ xã nông thôn mới tăng lên 94%. 
 
Đơn Dương là một trong 4 huyện trên toàn quốc được chọn triển khai mô hình thí điểm Đề án “Huyện nông thôn mới kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh, giai đoạn 2018-2025”. Hiện, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Thủ tướng Chính phủ xét công nhận Đức Trọng đạt chuẩn huyện nông thôn mới và Đà Lạt, Bảo Lộc là 2 thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong quý 3/2019.
 
VŨ VĂN  
,