Nợ thuế gần 450 tỷ đồng
Cập nhật lúc 08:23, Thứ Tư, 12/06/2019 (GMT+7)
Tổng số nợ đọng thuế tính đến thời điểm 31/5/2019 trên địa bàn toàn tỉnh là 449,7 tỷ đồng, tăng 19,1 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2018, giảm 226,7 tỷ đồng so cùng kỳ. Trong đó: nợ có khả năng thu 126,5 tỷ đồng, chiếm 28,1% trong tổng nợ đọng tiền thuế; nợ khó thu 223,5 tỷ đồng, chiếm 49,7% trong tổng nợ đọng tiền thuế; nợ chờ điều chỉnh 34,9 tỷ đồng, chiếm 7,8% trong tổng nợ đọng thuế; nợ đang xử lý 64,7 tỷ đồng, chiếm 14,4% trong tổng nợ đọng thuế.
 
Tổng thu tiền thuế nợ vào NSNN trong 5 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn toàn tỉnh 231,9 tỷ đồng; trong đó, thu - xử lý nợ đọng của năm 2018 chuyển sang năm 2019 là 93,7 tỷ đồng và thu nợ mới phát sinh trong năm 2019 là 138,2 tỷ đồng.
 
P.L.H
,
.