Công bố danh mục 113 thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

Cập nhật lúc 17:19, Thứ Năm, 11/07/2019 (GMT+7)
(LĐ online) - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Quyết định số 1484/QĐ-UBND công bố danh mục 113 thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
 
Cần 18 ngày để được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản
Cần 18 ngày để được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản
 
Theo đó, có 113 thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; trong đó, có 88 thủ tục cấp tỉnh (38 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh và 50 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), 17 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện và 8 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã.
 
Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn giới hạn từ 01 - 63 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, 03 - 60 ngày đối với thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện và 07 - 60 ngày đối với thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã.
 
Riêng thủ tục cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì thời hạn giải quyết là 24 giờ.
 
LHT
,