Rau xuất khẩu tăng gần 97%

Cập nhật lúc 06:39, Thứ Tư, 10/07/2019 (GMT+7)
Theo UBND tỉnh, trong 6 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu trên toàn tỉnh đạt hơn 371,3 triệu USD, đạt 51,6% kế hoạch, tăng 17,7% so với cùng kỳ. Trong đó: doanh nghiệp trong nước 230 triệu USD, tăng 19,5%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 141,3 triệu USD, tăng 14,8% so cùng kỳ. 
 
Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu đạt khá so kế hoạch và tăng so với cùng kỳ: Alumin ước đạt 362 ngàn tấn, đạt 55,7% kế hoạch, tăng 11,5%; cà phê nhân ước đạt 70,8 ngàn tấn, đạt 57,6% kế hoạch, tăng 43,6%; rau các loại ước đạt 10,9 ngàn tấn, đạt 84,1% kế hoạch, tăng 96,9%; hoa tươi cắt cành ước đạt 192 triệu cành, đạt 57,5% kế hoạch, tăng 27,2%. 
 
Tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt 93,7 triệu USD, đạt 33,8% so với kế hoạch và tăng 17,2% so cùng kỳ.
 
L.HOA
,