Thực hiện hơn 106 tỷ đồng vốn đầu tư xây dựng cơ bản

Cập nhật lúc 06:35, Thứ Tư, 10/07/2019 (GMT+7)
Thống kê 6 tháng đầu năm 2019, thành phố Bảo Lộc thực hiện hơn 106 tỷ đồng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn, đạt hơn 54,4% kế hoạch năm. 
 
Trong đó những công trình trọng tâm đạt các tỷ lệ khối lượng thực hiện so với kế hoạch năm 2019 như: hạ tầng khu xử lý rác thải thành phố Bảo Lộc (hơn 74%); 11 công trình trường học chuyển tiếp và xây dựng mới (gần 47%); 14 công trình đường bê tông xi măng ở 5 xã (hơn 64%); 18 công trình hỗ trợ đào ao, hồ nhỏ (gần 70%)…
 
Được biết, trong năm 2019, tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản phân bổ trên địa bàn thành phố Bảo Lộc hơn 205 tỷ đồng. Trong đó, gồm 195 tỷ đồng nguồn vốn ngân sách bố trí từ trung ương, tỉnh Lâm Đồng và ngân sách thành phố Bảo Lộc; còn lại hơn 10 tỷ đồng do Nhân dân đóng góp. Trong tổng số 53 công trình đầu tư xây dựng trong năm 2019 ở thành phố Bảo Lộc gồm 24 công trình khởi công xây dựng mới, 27 công trình chuyển tiếp và 2 công trình chuẩn bị đầu tư.
 
MẠC KHẢI
,