Ðặt hàng 2 đề tài nhân giống cây trồng

Cập nhật lúc 08:21, Thứ Ba, 29/10/2019 (GMT+7)
Theo đề xuất của Viện Khoa học Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, Hội đồng Khoa học Công nghệ thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng vừa thống nhất đặt hàng 2 đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh về nhân giống cây trồng trên địa bàn. 
 
Đề tài thứ nhất: “Nghiên cứu kỹ thuật nuôi cấy mô không sử dụng chất điều hòa sinh trưởng thực vật cho cây Lan hoàng thảo Ngọc Thạch hai màu (Dendrobium crystaliumvar alba) và Cát lan Hồng Tím (Brassolaeliocattleya Pamela Hetherington “Coronation”) ”.
 
Đề tài thứ hai: “Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống, gây trồng nhằm bảo tồn và phát triển loài Bằng lăng lông (Lagerstroemia tomentosa C.Presl)”.
 
Đây là 2 đề tài mang tính cấp thiết, đáp ứng yêu cầu bảo tồn, nhân giống các loài hoa lan có giá trị cao và đa dạng hóa cây trồng phục vụ phát triển lâm nghiệp, trồng cây phân tán, góp phần tăng thu nhập người dân... 
 
VĂN VIỆT
,