Chuỗi liên kết sản xuất còn nhiều hạn chế

Cập nhật lúc 06:04, Thứ Ba, 15/10/2019 (GMT+7)
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng cho biết, việc liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh theo chuỗi thời gian gần đây có nhiều điểm khởi sắc, đáng ghi nhận nhưng còn nhiều hạn chế cần phải khắc phục.
 
Chuỗi sản xuất, tiêu thụ nông sản, rau hoa còn khiêm tốn
Chuỗi sản xuất, tiêu thụ nông sản, rau hoa còn khiêm tốn
 
Theo đó, hiện thị trường tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh có diễn biến bấp bênh, thiếu ổn định; phần lớn nông dân còn sản xuất tự phát, chạy theo giá cả thị trường. Hiện tượng trà trộn, giả thương hiệu nông sản Lâm Đồng để xuất bán, tiêu thụ chưa được ngăn chặn và xử lý triệt để.
 
Đặc biệt, việc liên kết sản xuất, thu mua, chế biến, bảo quản và tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh qua các doanh nghiệp (đặc biệt là doanh nghiệp lớn), các hợp tác xã, tổ hợp tác và Nhân dân còn yếu và thiếu, quy mô hạn chế,… Nông sản được sản xuất trên địa bàn tỉnh hướng đến xuất khẩu nhưng tỷ lệ sơ chế, chế biến đối với một số mặt hàng chủ lực của tỉnh còn thấp; rào cản kỹ thuật về bản quyền giống và công nghệ, dư lượng hóa chất, quy định về nhập khẩu... còn trở ngại trong sản xuất và tiếp cận các thị trường quốc tế.
 
Tính tới đầu năm 2019, toàn tỉnh có trên 280.000 ha canh tác nông nghiệp; tổng đàn gia súc 598.000 con, tổng sản lượng thịt hơi các loại ước trên 100.000 tấn; cả tỉnh có 126 chuỗi giá trị với sự tham gia liên kết của 77 doanh nghiệp, 40 hợp tác xã, 46 tổ hợp tác, cơ sở nhỏ lẻ và 13.140 hộ nông dân. Trong đó, có 68 chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ đã được các tổ chức trong nước và quốc tế chứng nhận về chất lượng sản phẩm trong tất cả các khâu từ sản xuất, sơ chế, chế biến, đóng gói đến tiêu thụ sản phẩm.
 
C.PHONG
,