Chuyển giao công thức phối hợp thức ăn cho bò thịt, bò sữa

Cập nhật lúc 05:55, Thứ Hai, 14/10/2019 (GMT+7)
Đề tài “Nghiên cứu phát triển nguồn thức ăn xanh và công thức phối hợp khẩu phần thức ăn phục vụ phát triển chăn nuôi bò thịt, bò sữa” vừa được UBND tỉnh Lâm Đồng công nhận kết quả nghiệm thu và chuyển giao ứng dụng tại các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Cát Tiên. 
 
Theo đó, đơn vị chủ trì là Viện Khoa học kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên chủ trì đề tài, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng triển khai ứng dụng trong thực tiễn các tài sản khoa học công nghệ gồm: “Công thức thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh TMR dành cho bò thịt cao sản sinh trưởng và bò vỗ béo, bò sữa đang khai thác và bò cạn sữa”; “Quy trình kỹ thuật chế biến cỏ và phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho bò”.
 
Và Trung tâm Nông nghiệp các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Cát Tiên chuyển giao 4 mô hình áp dụng kỹ thuật trồng các giống cỏ, công thức thức ăn hỗn hợp TMR trên địa bàn…
 
MẠC KHẢI
,