Cục Thuế đối thoại với doanh nghiệp

Cập nhật lúc 06:09, Thứ Năm, 17/10/2019 (GMT+7)
Hội nghị đối thoại về chính sách, pháp luật thuế đối với các doanh nghiệp đang kê khai, nộp thuế tại Văn phòng Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng, có trụ sở tại thành phố Đà Lạt và các huyện: Đức Trọng, Đơn Dương, Lâm Hà, Đam Rông và Lạc Dương vừa được Cục Thuế Lâm Đồng tổ chức.
 
Đại diện lãnh đạo, kế toán của 150 doanh nghiệp trực tiếp tham gia đối thoại với lãnh đạo Cục Thuế và các phòng nghiệp vụ về chính sách thuế, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế. Tại Hội nghị, lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng cũng giới thiệu những quy định mới được sửa đổi, bổ sung của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2020.
 
P.L.H
,