Đam Rông: Ra mắt CLB Cựu chiến binh làm kinh tế

Cập nhật lúc 08:19, Thứ Ba, 29/10/2019 (GMT+7)
Hội Cựu chiến binh huyện Đam Rông vừa ra mắt CLB Cựu chiến binh làm kinh tế với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Hội CCB tỉnh, lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể cùng hội viên cựu chiến binh của huyện. Bước đầu, CLB thu hút 27 thành viên sản xuất, kinh doanh giỏi trên các lĩnh vực: cơ khí, nông nghiệp, thủy lợi, phân bón, dịch vụ thiết bị, cung cấp nước sạch, xăng dầu...
 
CLB Cựu chiến binh làm kinh tế được sự lãnh chỉ đạo trực tiếp của Hội CCB huyện Đam Rông, sử dụng con dấu và trụ sở làm việc của Hội CCB huyện. Ban Chủ nhiệm CLB gồm 5 thành viên, ông Bế Xuân Hòa được tín nhiệm bầu làm chủ nhiệm. Ngay sau khi được thành lập, CLB sẽ tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức của các thành viên, kết nạp rộng rãi thêm nhiều thành viên; tuyên truyền cho các thành viên về chính sách của Nhà nước và Luật Hợp tác xã; đẩy mạnh các hoạt động tập huấn về khoa học kỹ thuật, liên kết sản xuất, hỗ trợ kỹ thuật, chế biến sản phẩm, hỗ trợ, tiêu thụ; nâng cao tình đồng chí đồng đội, hợp tác giúp đỡ nhau phát triển sản xuất, kinh doanh. CLB sẽ tổ chức tìm hiểu nghiên cứu thị trường, phương án kinh doanh, sản xuất phát triển kinh tế, tăng cường mối liên kết giữ 3 nhà: nhà nước - nhà nông - nhà khoa học; hỗ trợ các hoạt động giới thiệu, quảng bá sản phẩm hàng hóa, xây dựng thương hiệu, tìm hiểu cơ hội kinh doanh, luật lệ thương mại trong và ngoài nước, hỗ trợ khảo sát thị trường, tham quan học tập các mô hình điển hình...
 
QUỲNH UYỂN
,