Đơn Dương: Hoàn thành tiêu chí 4 xã nông thôn mới nâng cao

Cập nhật lúc 06:15, Thứ Sáu, 18/10/2019 (GMT+7)
Từ nay đến hết năm 2019, huyện Đơn Dương tiếp tục hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao đối với 4 xã Lạc Lâm, Lạc Xuân, Ka Đô và Quảng Lập. 
 
Theo đó, xã Quảng Lập đang xúc tiến thành lập 1 HTX sản xuất và tiêu thụ nông sản, 1 HTX vận tải, chuyển đổi mô hình Ban quản lý chợ sang mô hình HTX. Xã Ka Đô xây dựng hoàn thành chuỗi liên kết tiêu thụ nông sản tại HTX Bồ Công Anh. Xã Lạc Lâm tích cực phát triển 1 HTX rau sạch VietGAP và đang hình thành chuỗi liên kết sản xuất gắn với thị trường. Xã Lạc Xuân đang chuyển đổi mô hình THT Xuân Viên lên mô hình HTX Xuân Viên. 
 
Đồng thời, 4 xã này cũng đang hoàn thành tiêu chí từ 90% trở lên tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế. Riêng xã Lạc Xuân đang triển khai các chương trình giảm nghèo bền vững từ nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh và huyện, phấn đấu đến hết năm 2019 giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%. 
 
VŨ VĂN 
,