Gần 7,5 tỷ đồng hỗ trợ sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo

06:10, 21/10/2019

Thống kê đến giữa tháng 10/2019, huyện Đam Rông đã giải ngân gần 7,5 tỷ đồng nguồn vốn 30a hỗ trợ sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn, đạt gần 95% kế hoạch. 

Thống kê đến giữa tháng 10/2019, huyện Đam Rông đã giải ngân gần 7,5 tỷ đồng nguồn vốn 30a hỗ trợ sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn, đạt gần 95% kế hoạch. 
 
Kết quả đã có hơn 750 hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo ở huyện Đam Rông được hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, phân bón, nông cụ… để phát triển sản xuất. Cụ thể, với hơn 1,5 tỷ đồng hỗ trợ đầu tư nuôi tằm, chăm sóc cây dâu tằm, cà phê robusta, nông cụ phát triển sản xuất… tại 7 xã Đạ M’Rông, Đạ Tông, Đạ Long, Rô Men, Phi Liêng, Liêng Srônh và Đạ Rsal.
 
Tiếp theo, gần 5,3 tỷ đồng do UBND cấp xã triển khai 8 hạng mục hỗ trợ chuyển đổi cây trồng mới xen canh với cà phê như sầu riêng, mắc ca, bơ ghép, bưởi da xanh… và chăn nuôi giống bò vàng. 
 
Gần 700 triệu đồng còn lại nhân rộng 8 mô hình giảm nghèo cùng các phần việc về nâng cao năng lực giám sát, hỗ trợ lao động làm việc ở nước ngoài có thời hạn, truyền thông giảm nghèo…
 
VĂN VIỆT