Hơn 2,2 tỷ đồng trồng và chăm sóc rừng nội ô Đà Lạt

Cập nhật lúc 06:15, Thứ Sáu, 18/10/2019 (GMT+7)
Theo kế hoạch vừa được phê duyệt, trong quý 4/2019, thành phố Đà Lạt tổ chức chọn nhà thầu cung cấp giống, phân bón, tư vấn, trồng bổ sung và chăm sóc rừng trồng nội ô năm thứ 1, 2, 3 và 4 trên địa bàn, tổng giá trị hơn 2,2 tỷ đồng. 
 
Trong đó, gói thầu trồng bổ sung dưới tán rừng thông già cỗi, rừng thông thưa và chăm sóc rừng trồng 4 năm - từ năm thứ 1 đến năm thứ 4 có tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng, được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước với phương thức “một giai đoạn, một túi hồ sơ”, thời gian thực hiện hợp đồng trong 4 năm. 
 
3 gói thầu còn lại với tổng giá trị hơn 1,2 tỷ đồng, cung cấp giống, phân bón, tư vấn đầu tư xây dựng… được chỉ định thầu theo quy trình rút gọn, thời gian thực hiện hợp đồng trong 45 ngày. 
 
Tổng kinh phí hơn 2,2 tỷ đồng nói trên được trích từ nguồn Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Lâm Đồng.
 
MẠC KHẢI
,