Lạc Dương: Nhiều giải pháp để thu ngân sách vượt chỉ tiêu

Cập nhật lúc 06:50, Thứ Tư, 16/10/2019 (GMT+7)
Xác định thu ngân sách là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, ngay từ đầu năm, huyện Lạc Dương đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường quản lý hiệu quả các nguồn thu và tăng thu. Qua đó, trong 9 tháng đầu năm, thu ngân sách tại địa phương đã đạt và vượt chỉ tiêu đưa ra.
 
Triển khai các dự án khai thác quỹ đất để tạo vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và tạo nguồn thu thuế
Triển khai các dự án khai thác quỹ đất để tạo vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và tạo nguồn thu thuế
 
Ngay từ đầu năm 2019, Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Lạc Dương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác thu ngân sách trên địa bàn với việc đề ra nhiều giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách. Theo đó, huyện đã xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2019 trên cơ sở đánh giá khả năng thực hiện thu ngân sách năm 2018, các dự báo về tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2019 và các yếu tố tăng, giảm thu do thực hiện các luật thuế mới sửa đổi, bổ sung.
 
Để đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời và chống thất thu, hạn chế việc dây dưa, nợ đọng; công tác tuyên truyền được xem là nhiệm vụ thường xuyên, nhằm hỗ trợ người nộp thuế thấy rõ trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền hạn của mình trong việc nộp ngân sách nhà nước. Đồng thời tiếp tục cải cách thủ tục hành chính thuế, cải tiến phương pháp thu theo hướng đơn giản, rõ ràng, công khai. Thực hiện đúng quy trình “một cửa” do Tổng cục Thuế ban hành, áp dụng vào công việc đang làm của Chi cục để tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế.
 
Cùng với công tác tuyên truyền, công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ việc kê khai của người nộp thuế luôn được coi trọng, phát hiện và xử lý kịp thời những sai phạm trong việc kê khai tính thuế, nộp thuế.  Huyện chỉ đạo tập trung các giải pháp tăng thu ngân sách, xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu thu nợ cụ thể theo từng tháng, từng quý cho từng đối tượng, từng trường hợp cụ thể; áp dụng những biện pháp thu nợ thuế, cưỡng chế nợ thuế, nhằm hạn chế thấp nhất nợ đọng kéo dài, ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế.
 
Đơn cử như để quản lý chặt chẽ thu tiền sử dụng đất, huyện tập trung kiểm tra, rà soát, đối chiếu diện tích đất sử dụng của các tổ chức, cá nhân với hồ sơ đất của đơn vị, kịp thời truy thu tiền thuê mặt đất, mặt nước, tiền sử dụng đất phần diện tích chênh lệch giữa hiện trạng sử dụng và hợp đồng thuê, hồ sơ giao đất. Nhờ vậy, trong 9 tháng huyện thực hiện thu từ đất, nhà là 12,9 tỷ đồng, đạt 86% so với dự toán, tăng 92,5% so với cùng kỳ.
 
Song song với đó, tiếp tục nghiên cứu các giải pháp đột phá, cải tiến phù hợp, tăng thu đáng kể cho ngân sách, đặc biệt trong xử lý nợ đọng thuế cần quan tâm hơn nữa và thu các nguồn thu mới phát sinh. Như, để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách theo kế hoạch, huyện chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án khai thác quỹ đất để tạo vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và tạo nguồn thu cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn đã được phê duyệt. Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho các hộ gia đình trên địa bàn huyện.
 
Đồng thời, phối hợp với phòng, ban chuyên môn sắp lịch, mời các tổ chức, cá nhân chây ì nợ thuế lên làm việc, đề xuất nội dung chỉ đạo nhằm giải quyết nợ thuế hiệu quả; kiện toàn hội đồng tư vấn thuế…
 
Với  các giải pháp chỉ đạo, triển khai quyết liệt và đồng bộ từ huyện đến cơ sở, trong 9 tháng đầu năm 2019, nguồn thu ngân sách nhà nước của Lạc Dương tính đến 30/9/2019 là 81,36 tỷ đồng, đạt 78,01% so với dự toán tỉnh và huyện giao, tăng 11,6% so với cùng kỳ. Trong đó: Một số sắc thuế thu đạt và vượt so với dự toán quý như: thu từ DNNN trung ương đạt 340% dự toán; thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 76,12% dự toán, lệ phí trước bạ đạt 77,78% dự toán; thu từ phí, lệ phí đạt 80,77% dự toán,... 
 
Tổng thu ngân sách địa phương thực hiện đến 30/9/2019 là 300,412 tỷ đồng, đạt 101,94% so với dự toán tỉnh và huyện giao, tăng 27,92% so với cùng kỳ, trong đó; thu thụ hưởng theo tỷ lệ điều tiết là 66 tỷ đồng, đạt 75,25% so với dự toán; thu trợ cấp cân đối là 94,5 tỷ đồng, đạt 75% dự toán; thu trợ cấp có mục tiêu trong dự toán là 95 tỷ đồng, đạt 117,32% dự toán.
 
Có được kết quả này, UBND huyện Lạc Dương đánh giá cao tính chủ động trong công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện của lãnh đạo Chi cục Thuế khu vực Đà Lạt - Lạt Dương và sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, công chức trực tiếp làm nhiệm vụ thu thuế. Đồng chí Lê Chí Quang Minh, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Trong những tháng cuối năm, giải pháp trọng tâm của huyện đó là tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, quản lý thu và tiến hành các biện pháp xử lý thu hồi nợ đọng, thu đúng, đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai các biện pháp chống thất thu ngân sách. Để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu thu ngân sách năm 2019. Với việc triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nêu trên, tin rằng năm nay huyện Lạc Dương sẽ hoàn thành tốt mục tiêu đề ra, qua đó góp phần tạo tiền đề thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 
HOÀNG YÊN
,