Mới hơn 55% dự án hoạt động

05:10, 22/10/2019

Thống kê đến giữa tháng 10/2019, toàn huyện Lạc Dương có 38 dự án hoàn thành đầu tư và đi vào hoạt động, mới chiếm hơn 55% tổng số dự án cấp chứng nhận đầu tư trên địa bàn. 

Thống kê đến giữa tháng 10/2019, toàn huyện Lạc Dương có 38 dự án hoàn thành đầu tư và đi vào hoạt động, mới chiếm hơn 55% tổng số dự án cấp chứng nhận đầu tư trên địa bàn. 
 
Một số lĩnh vực đầu tư mang lại kết quả ban đầu gồm sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái, thủy điện vừa và nhỏ..., đạt giá trị thu nhập bình quân gần 300 triệu đồng/ha/năm. Ước tính cả năm 2019, huyện Lạc Dương thu hút 3 triệu lượt khách du lịch.
 
Trong đó những dự án đang hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và phát triển như các Công ty TNHH Hoa Thắng Thịnh, Hiệp Phú, GBQ, Thủy Hoàng Nguyên, Vineco, Kbill Vina; Nhà máy Thủy điện Đạ Khai, Yantannsien, Đạ Dâng Đạ Cho Mo..., đã góp phần phát triển KT-XH của huyện Lạc Dương, nâng cao thu nhập bình quân của người dân đến cuối năm 2019 lên 40,6 triệu đồng/người/năm. 
 
Toàn huyện Lạc Dương hiện đang còn 20 dự án đang triển khai và 11 dự án chưa triển khai, chiếm tỷ lệ 45% tổng số dự án được cấp chứng nhận đầu tư. Theo UBND huyện Lạc Dương, phần lớn những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình triển khai đầu tư ở đây là “tình trạng lấn chiếm đất rừng vẫn xảy ra trong khu vực đầu tư dự án; một số dự án hoàn thành các hạng mục đầu tư theo Giấy chứng nhận, tuy nhiên do nội dung đăng ký chủ yếu quản lý, bảo vệ rừng, trồng rừng, chăn nuôi gia súc dưới tán rừng, do đó hiệu quả đầu tư của dự án mang lại chưa cao...”.
 
Để đẩy nhanh tiến độ đầu tư hoàn thành dự án trong thời gian tới, yêu cầu đối với nhà đầu tư phải rà soát hồ sơ điều chỉnh phù hợp, hoàn thiện hợp đồng thuê đất, thuê rừng, củng cố và tăng cường hiệu quả hoạt động của lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách. Đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương đào tạo nghề, sử dụng lao động tại chỗ, nhất là lao động người dân tộc thiểu số, lao động trong hộ gia đình có đất quy hoạch vùng dự án. 
 
Đối với cơ quan, đơn vị chức năng trên địa bàn huyện Lạc Dương, cần tập trung phối hợp kiểm tra, xử lý trách nhiệm nhà đầu tư để xảy ra phá rừng. Bên cạnh đó, cũng cần nắm bắt kịp thời những vướng mắc, khó khăn, đề xuất những giải pháp thuận lợi hơn nữa để giúp đỡ nhà đầu tư nhanh chóng thực hiện dự án đảm bảo các lợi ích chung và riêng theo quy định hiện hành...
 
VĂN VIỆT