Tăng cường đấu tranh gian lận thương mại và hàng giả dịp cuối năm

06:10, 28/10/2019

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong những tháng cuối năm 2019.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong những tháng cuối năm 2019.
 
Tiêu hủy hàng giả, kém chất lượng tại bãi rác Cam Ly
Tiêu hủy hàng giả, kém chất lượng tại bãi rác Cam Ly
 
Theo đó, đoàn sẽ kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn UBND cấp huyện và thành phố trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Chỉ đạo, tổ chức phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn quản lý; chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, các ngành và UBND cấp xã, phường, thị trấn phối hợp thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn trong việc chấp hành pháp luật... 
 
Ngoài ra, đoàn sẽ xây dựng ban hành quy chế tổ chức hoạt động của đoàn kiểm tra liên ngành; tăng cường củng cố tổ chức bộ máy, trang bị phương tiện điều kiện làm việc cho các cơ quan chức năng trực thuộc UBND huyện, thành phố, nhằm đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
 
Dự kiến, đoàn kiểm tra sẽ thực hiện lịch kiểm tra, đôn đốc hướng dẫn phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại UBND thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và UBND các huyện vào tháng 11/2019.
 
C.PHONG