Thu nhập 18 triệu đồng/hộ/năm nhận khoán bảo vệ rừng

Cập nhật lúc 09:32, Thứ Hai, 07/10/2019 (GMT+7)
Thống kê đến nay, toàn tỉnh Lâm Đồng đã giao khoán hơn 376.250 ha diện tích đất có rừng cho gần 16.000 hộ gia đình nhận quản lý bảo vệ. Trong đó chiếm tỷ lệ hơn 78% hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Bình quân thu nhập đạt từ 12,5 triệu đồng đến 18 triệu đồng/hộ/năm. 
 
Chính sách chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho hộ nhận khoán quản lý bảo vệ rừng ở Lâm Đồng được thực hiện theo 2 lưu vực sông Đồng Nai và sông Sêrêpốk, đơn giá từ 366.000 đồng đến 693.000 đồng/ha/năm. Riêng trong giai đoạn năm 2011- 2017, Lâm Đồng sử dụng kinh phí từ các nguồn dự phòng phí, lãi ngân hàng… để chi bổ sung, rút ngắn chênh lệch đơn lệch đơn giá giữa 2 lưu vực này. 
 
Dự kiến kinh phí kết dư từ nguồn thu dịch vụ môi trường rừng năm 2018, Lâm Đồng đang tiếp tục lên phương án quyết toán chi trả bổ sung đơn giá quản lý bảo vệ rừng cho số hộ nhận khoán quản lý bảo vệ rừng nói trên.
 
VĂN VIỆT
,