Bảo Lộc thu, chi ngân sách đạt và vượt tiến độ chung của toàn tỉnh

Cập nhật lúc 09:27, Thứ Sáu, 08/11/2019 (GMT+7)
(LĐ online) - Chiều 7/11, đồng chí Nguyễn Văn Yên - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cùng lãnh đạo các sở, ngành trong tỉnh đã có buổi làm việc với TP Bảo Lộc đánh giá về tình hình thu, chi ngân sách 10 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ 2 tháng cuối năm.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Yên phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Yên phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc
 
Theo báo cáo tại buổi làm việc: Trong 10 tháng đầu năm 2019, TP Bảo Lộc thực hiện tốt nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn đảm bảo đạt và vượt tiến độ chung của toàn tỉnh. Cụ thể, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đến hết tháng 10 đã đạt 914, 203 tỷ đồng, bằng 77% dự toán, tăng 32% so với cùng kỳ. Trong đó, tổng thu ngân sách do TP quản lý đạt 487,296 tỷ đồng, bằng 90% dự toán, gồm: Thu từ thuế phí và lệ phí đạt 292, 201 tỷ đồng, bằng 93% dự toán; thu từ nhà đất đạt 174, 769 tỷ đồng, bằng 81%; thu cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 9,668 tỷ đồng, bằng 483% dự toán và thu từ biện pháp tài chính đạt 10,657 tỷ đồng, bằng 133% dự toán.
 
Đối với chi ngân sách, năm 2019, TP Bảo Lộc được giao tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản là 205,532 tỷ đồng. Trong đó, nguồn ngân sách Nhà nước do TP quản lý là 195,248 tỷ đồng và vốn nhân dân đóng góp là 10,284 tỷ đồng để thực hiện 59 công trình đã hoàn thành, chuyển tiếp, khởi công mới và chuẩn bị đầu tư. Hiện, khối lượng thực hiện là 153,571 tỷ đồng, đạt 78,65% kế hoạch; trong đó, các nguồn vốn do TP bố trí là 42,198 tỷ đồng, đạt 83,51%. Đến nay, TP đã giải ngân được 144,166 tỷ đồng, đạt 72,81% kế hoạch. Tính đến hết tháng 10, tổng chi ngân sách địa phương tại TP Bảo Lộc là 528,515 tỷ đồng, đạt 83,81% kế hoạch.
 
Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Yên đánh giá cao những kết quả thu, chi ngân sách mà TP Bảo Lộc đã đạt được; đồng thời, biểu dương những nổ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị TP trong thực hiện công tác thu, chi ngân sách. Để đảm bảo đạt và vượt kế hoạch thu, chi ngân sách trong năm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Cục thuế, các sở, ngành và TP Bảo Lộc cần phối hợp chặt chẻ trong công tác chống thất thu thế trên tất cả các lĩnh vực; TP Bảo Lộc cần chú trọng và có biện pháp để thu nguồn nợ đọng 36,8 tỷ đồng. Đặc biệt, địa phương cần rà soát lại các chỉ tiêu thu, chi trong năm để có biện pháp cụ thể thực hiện đạt và vượt dự toán được giao; tăng cường công tác kêu gọi, thu hút đầu tư để mở nguồn thu cho các năm tới.
 
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, hiện nay, TP Bảo Lộc có 21 công trình chưa giải ngân và 3 công trình giải ngân dưới 5% cần có giải pháp khắc phục để giải ngân đúng tiến độ. Trong đó, Sở Tài nguyên Môi trường và Sở Tài chính phải nhanh chóng rà soát lại các hồ sơ dự án để cấp vốn kịp thời cho địa phương giải ngân thực hiện các công trình. Với những kết quả đã và đang đạt được, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng TP Bảo Lộc sẽ hoàn thành nhiệm vụ thu, chi ngân sách nói riêng và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.
 
KHÁNH PHÚC
,