Bảo Lộc thực hiện gần 75% vốn đầu tư công

Cập nhật lúc 06:39, Thứ Tư, 27/11/2019 (GMT+7)
Thống kê đến hết ngày 31/10/2019, thành phố Bảo Lộc đã thực hiện hơn 174 tỷ đồng, đạt tỷ lệ gần 75% kế hoạch nguồn vốn đầu tư công năm 2019 trên địa bàn. 
 
Trong đó bao gồm: Tỷ lệ thực hiện nguồn vốn trung ương khoảng 71% (gần 3 tỷ đồng); nguồn vốn tỉnh Lâm Đồng hơn 77% (hơn 108 tỷ đồng); nguồn vốn thành phố Bảo Lộc gần 71,7% (hơn 63 tỷ đồng). 
 
Các công trình đã được bố trí nguồn vốn đầu tư công ở thành phố Bảo Lộc như: 22 công trình giao thông nông thôn kết cấu bằng bê tông xi măng (nguồn vốn trung ương); 28 công trình chuyển tiếp, 17 công trình khởi công mới, chuẩn bị đầu tư 2 công trình, hỗ trợ đào ao hồ nhỏ phục vụ sản xuất nông nghiệp (nguồn vốn của tỉnh Lâm Đồng và thành phố Bảo Lộc)…
 
MẠC KHẢI 
,