Đức Trọng: Ước thu ngân sách bằng 115% so với cùng kỳ

Cập nhật lúc 06:39, Thứ Tư, 27/11/2019 (GMT+7)
Theo UBND huyện Đức Trọng, năm 2019, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện ước thực hiện là 932 tỷ đồng; so với dự toán giao đạt 99% và bằng 115% so với cùng kỳ. Trong đó, thu NSNN do huyện quản lý: 526 tỷ đồng, so với dự toán giao đạt 113% và bằng 125% so cùng kỳ năm trước; thu ngân sách tỉnh quản lý: 406 tỷ đồng, bằng 85% so với dự toán giao và bằng 103% so với cùng kỳ.
 
Để đạt được chỉ tiêu này, huyện Đức Trọng đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tập trung chỉ đạo quyết liệt triển khai công tác thu ngân sách Nhà nước, đặc biệt là thu thuế, phí, phấn đấu thu ngân sách Nhà nước đạt và vượt so với chỉ tiêu tỉnh giao. Đảm bảo thực hiện đồng bộ các biện pháp tạo mới và nuôi dưỡng các nguồn thu bảo đảm nguồn thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ngày càng tăng, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu công bằng, không để sót, bỏ lọt nguồn thu; chủ động cân đối chi ngân sách, phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương và chi đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng. Mặt khác, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình trốn thuế, nợ đọng thuế đi đôi với nuôi dưỡng, phát triển nguồn thu ngân sách...
 
Được biết, năm 2020, huyện Đức Trọng phấn đấu thu ngân sách Nhà nước do huyện quản lý trên địa bàn tăng 13%, trong đó thu thuế, phí tăng 11-13% so với năm 2019.
 
T.VŨ
,