Hỗ trợ tạo QR code cho các HTX cà phê

Cập nhật lúc 06:00, Thứ Năm, 28/11/2019 (GMT+7)
Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VNSAT) đang hỗ trợ các hợp tác xã (HTX) sản xuất và kinh doanh cà phê tạo QR code. Theo đó, các HTX sẽ được đăng ký QR code với mục tiêu giới thiệu về quy trình sản xuất cà phê bền vững, các sản phẩm cà phê đạt chuẩn của mình. Hiện đã có 3 HTX đăng ký QR code là HTX Tân Nghĩa (Di Linh), HTX Tân Thuận (Tân Văn) và HTX Lâm Viên (Di Linh). Các HTX cà phê trên địa bàn Lâm Đồng sẽ lần lượt được VnSAT hỗ trợ tạo QR code giúp các HTX đưa sản phẩm của mình tới người tiêu dùng rộng rãi hơn với mục tiêu liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cà phê bền vững.
 
D.Q
,