Hơn 200 trang trại đạt tiêu chí kinh tế trang trại

Cập nhật lúc 06:42, Thứ Sáu, 08/11/2019 (GMT+7)
Thông tin từ Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản cho biết, đến nay, toàn tỉnh có 949 trang trại (tăng 186 trang trại so với năm 2015). Hoạt động của các trang trại bao gồm các lĩnh vực sản xuất trồng trọt có 371 trang trại, chiếm 39,09%; sản xuất chăn nuôi có 534 trang trại, chiếm 56,27%; thủy sản có 2 trang trại, chiếm 0,21% và trang trại tổng hợp có 42 trang trại, chiếm 4,43%.
 
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có 205/949 trang trại được cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại, đạt 21,6%. Cụ thể, 78 trang trại chăn nuôi, đạt 14,6%; 83 trang trại trồng trọt, đạt 22,37%; 42 trang trại tổng hợp, đạt 100% và 2 trang trại thủy sản, đạt 100%. 
 
Hầu hết các trang trại đều đạt và vượt so với quy định về diện tích và giá trị sản lượng hàng hóa theo tiêu chí quy định tại Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 
HOÀNG YÊN
,