Lâm Đồng vượt 27% kế hoạch tái canh cà phê

06:11, 04/11/2019

Tại Hội nghị Tổng kết chương trình tái canh cà phê giai đoạn 2014 - 2020 trên địa bàn Tây Nguyên vừa tổ chức ở Đà Lạt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện tái canh 58.244 ha cà phê, vượt 27% so với kế hoạch. 

Tại Hội nghị Tổng kết chương trình tái canh cà phê giai đoạn 2014 - 2020 trên địa bàn Tây Nguyên vừa tổ chức ở Đà Lạt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện tái canh 58.244 ha cà phê, vượt 27% so với kế hoạch. 
 
Tính chung tổng diện tích cà phê trồng tái canh và ghép cải tạo tại các tỉnh Tây Nguyên đến tháng 6 năm 2019 là 118.202 ha, đạt trên 98,5%. Trong đó, diện tích tái canh là 84.165 ha, diện tích ghép cải tạo là 34.037 ha, tập trung nhiều nhất ở 2 tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Đắk Nông. 
 
Đáng kể, Dự án VnSAT đã tổ chức đào tạo, tập huấn cho 19.614 hộ nông dân sản xuất trên 19.322 ha cà phê ở Tây Nguyên nói chung, Lâm Đồng nói riêng về các giải pháp kỹ thuật tái canh bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu. Dự án VnSAT thực hiện trong 5 năm từ 2015-2020 tại 5 tỉnh Tây Nguyên (Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum) với tổng số vốn là 98,6 triệu USD, bao gồm: đào tạo kỹ thuật cho nông dân canh tác bền vững; hoạt động chứng nhận, nâng cấp vườn ươm giống; nâng cấp cơ sở hạ tầng, máy móc trang thiết bị chế biến cà phê cho các hợp tác xã; cung cấp tín dụng tái canh…
 
VĂN VIỆT