Ngành công thương có trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm

Cập nhật lúc 06:41, Thứ Sáu, 15/11/2019 (GMT+7)
(LĐ online) - Từ ngày hôm nay (15/11), ngành công thương có trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh theo quy định phân cấp vừa được UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành.  
 
Quy định phân cấp quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành công thương gồm có 3 chương, 9 điều. Trong đó, nội dung phân cấp quản lý về an toàn thực phẩm được quy định cụ thể cho Sở Công thương; UBND cấp huyện, thành phố; phòng kinh tế, phòng kinh tế và hạ tầng; UBND cấp xã, phường, thị trấn. 
 
Việc phân cấp quản lý dựa trên nguyên tắc đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong công tác quản lý an toàn thực phẩm của ngành công thương trên địa bàn tỉnh. Phân cấp quản lý gắn với tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan quản lý cấp trên đối với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị được phân cấp. Cơ quan được phân cấp có trách nhiệm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo thẩm quyền được giao trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật và tuân thủ sự thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan ngành dọc cấp trên và cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương về lĩnh vực an toàn thực phẩm.
 
AN NHIÊN
,