Cần sử dụng hết 67,7 tỷ đồng

06:11, 11/11/2019

Dự toán kết thúc giai đoạn năm 2016 - 2020, Dự án VnSAT (chuyển đổi nông nghiệp bền vững) Lâm Đồng không sử dụng hết nguồn vốn hơn 67,7 tỷ đồng còn lại. Trong đó gồm nguồn vốn IDA (hơn 34,1 tỷ đồng); vốn tư nhân (hơn 17 tỷ đồng) và vốn đối ứng (16,6 tỷ đồng). 

Dự toán kết thúc giai đoạn năm 2016 - 2020, Dự án VnSAT (chuyển đổi nông nghiệp bền vững) Lâm Đồng không sử dụng hết nguồn vốn hơn 67,7 tỷ đồng còn lại. Trong đó gồm nguồn vốn IDA (hơn 34,1 tỷ đồng); vốn tư nhân (hơn 17 tỷ đồng) và vốn đối ứng (16,6 tỷ đồng). 
 
Thống kê cho biết, đến hết tháng 10/2019, tổng diện tích cà phê trên địa bàn Lâm Đồng áp dụng biện pháp canh tác bền vững và tái canh bền vững đạt lần lượt tỷ lệ 75,3% và 92%, tương ứng với diện tích gần 6.025 ha và hơn 1.830 ha. Trước đó, Dự án VnSAT đã hỗ trợ các địa phương thành lập 40 tổ chức nông dân (TCND) sản xuất cà phê bền vững. Kết quả đã tổ chức tập huấn hơn 15.150 lượt nông dân về canh tác và tái canh cà phê bền vững. Đồng thời đã xây dựng hoàn thành, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng 5 tiểu dự án cơ sở hạ tầng cho 5 TCND. Ngoài ra, Dự án VnSAT còn hỗ trợ các hoạt động phân tích chất đất, giám sát quản lý bệnh hại cà phê, chứng nhận 11 vườn ươm cà phê đạt tiêu chuẩn chất lượng cây giống sản xuất bền vững…     
 
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng, bên cạnh những kết quả khả quan nêu trên, Dự án VnSAT Lâm Đồng “nếu so với các mục tiêu và khối lượng công việc đã đề ra vẫn còn nhiều hạn chế về diện tích canh tác cà phê bền vững và thu nhập của người sản xuất. Hiện Dự án chỉ mới hỗ trợ 11/40 TCND đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ sản xuất. Do đó khối lượng cần giải ngân nguồn vốn rất lớn…”.
 
Cụ thể, dự toán đến năm 2020, Dự án VnSAT Lâm Đồng không thể sử dụng hết hơn 67,7 tỷ đồng nguồn vốn theo kế hoạch tổng thể giai đoạn năm 2016 - 2020. Bởi vậy, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng đang đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng gia hạn thời gian thực hiện Dự án VnSAT thêm 2 năm (2021 - 2022) chuyển tiếp sử dụng hết nguồn vốn hơn 67,7 tỷ đồng vừa nêu, nhằm triển khai đầy đủ các hạng mục theo mục tiêu kế hoạch đã được phê duyệt. Và thêm thời gian 1 năm (2023) để quyết toán hoàn thành. Đặc biệt, cam kết bố trí 16,6 tỷ đồng nguồn vốn đối ứng cho Dự án VnSAT hoạt động trong thời gian gia hạn này…
 
VĂN VIỆT