Trên 4.000 lao động làm việc tại 2 khu công nghiệp

06:11, 04/11/2019

Theo Ban Quản lý Các khu Công nghiệp tỉnh Lâm Đồng, tính tới ngày 15/10, tổng số lao động tại 2 khu công nghiệp (KCN) Lộc Sơn (Bảo Lộc) và Phú Hội (Đức Trọng) là 4.169 người...

Theo Ban Quản lý Các khu Công nghiệp tỉnh Lâm Đồng, tính tới ngày 15/10, tổng số lao động tại 2 khu công nghiệp (KCN) Lộc Sơn (Bảo Lộc) và Phú Hội (Đức Trọng) là 4.169 người. Trong đó, lao động người Việt Nam là 4.136 người, lao động người nước ngoài có 33 người. Cơ quan chức năng trong tháng 10 cũng cấp 2 Giấy phép lao động người nước ngoài cho 2 doanh nghiệp; thông báo chấp thuận lao động nước ngoài đối với 3 doanh nghiệp. Đồng thời, Ban Quản lý các KCN thời gian qua đã có nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tại 2 KCN có nhu cầu về đào tạo nghề cho người lao động, về tuyển dụng lao động. 
 
Trong khi đó, theo thống kê tổng số lao động năm 2018 là gần 3.000 người. Trong đó, lao động trong nước là 2.863 người, lao động người nước ngoài là 29 người. Đến nay, trong các KCN có 42 doanh nghiệp tương đương số dự án (17 dự án FDI) đi vào hoạt động sản xuất - kinh doanh. Trong đó, KCN Lộc Sơn 21 dự án (8 dự án FDI) và KCN Phú Hội 21 dự án (9 dự án FDI). 
 
C.PHONG