5 giải pháp chính sách phát triển kinh tế hợp tác

Cập nhật lúc 06:35, Thứ Sáu, 13/12/2019 (GMT+7)
Trong năm 2019, ngành Nông nghiệp Lâm Đồng đã triển khai 5 chính sách trọng tâm phát triển kinh tế hợp tác, góp phần mang lại lợi nhuận bình quân 300 triệu đồng/hợp tác xã (HTX). 
 
Cụ thể, 3 giải pháp đầu tiên gồm: hỗ trợ 12 tháng lương cho cán bộ trẻ có trình độ đại học, cao đẳng làm việc tại 9 HTX, bồi dưỡng 600 cán bộ quản lý, điều hành; tổ chức 5 đợt hội chợ trong và ngoài nước giới thiệu sản phẩm nông nghiệp của HTX; chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất cho 4 HTX.
 
Hai giải pháp còn lại là: giải ngân gần 7,5 tỷ đồng cho 5 HTX vay đầu tư hạ tầng cơ sở và phát triển sản xuất kinh doanh; hỗ trợ 8 HTX đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng với tổng kinh phí 4,6 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới.
 
VŨ VĂN
,